Naakka lisättiin metsästysasetuksessa lajeihin, joiden tappamiseen voi rakennuksen sisällä käyttää ilma-asetta. Muutos oli tarpeellinen, koska naakat hakeutuvat usein sisälle rakennuksiin. Naakan status muuttui vuonna 2018 rauhoitetusta linnusta rauhoittamattomaksi linnuksi.

Asetus tulee voimaan 1.6.2019 alkaen.