Metsästysasetuksen 20 §:ä muutettiin siten, että ilma-asetta voidaan käyttää rakennuksen sisällä myös variksen, harakan, kesykyyhkyn, oravan, näädän, kärpän ja minkin tappamiseen. Kyseiset lajit hakeutuvat usein rakennusten sisätiloihin, josta ne voidaan poistaa tehokkaasti ilma-aseella.

Aiemmin voimassa olleen sääntelyn mukaan ilma-asetta sai käyttää vain rakennuksen sisällä ja siellä vain muun rauhoittamattoman nisäkkään kuin villikissan tappamiseen. Muiden rauhoittamattomien lajien osalta ilma-aseen käyttäminen oli mahdollista vain Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla.

Muutos tuli voimaan 1.6.2018.