Naakasta tuli 1.8.2018 metsästyslain 5 §:n mukainen rauhoittamaton laji. Naakka, kuten muutkin rauhoittamattomat linnut, on kuitenkin rauhoitettu pesimäaikana. Pesimäaikaisesta rauhoitusajasta säädetään erikseen metsästysasetuksessa. Naakan osalta asetusta päivitetään ennen seuraavaa pesimiskautta.

Naakka rauhoitettiin Suomessa vuonna 1993, mutta kanta on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Parimääräksi on arvioitu 2010-luvun alussa noin 110 000 pesivää paria. Kannan kasvaessa ovat lisääntyneet myös vahingot. Naakat aiheuttavat satovahinkoja, rikkovat säilörehupaaleja, pesivät rakennusten savupiippuihin ja muihin syvennyksiin sekä sotkevat ulosteillaan parveutumisalueiden ympäristöä. Naakkojen ulosteet aiheuttavat hygienia- ja tautiriskin.

Lakimuutoksen tavoitteena on vähentää mahdollisimman joustavin menettelyin naakkojen aiheuttamia ongelmia. Lakimuutoksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti haja-asutusalueille ja maaseudulle. Mahdollinen pyynti tapahtuu metsästyslain ja -asetuksen rajaamissa puitteissa.