Jatkossa aselupaa voi hakea sähköisesti, mikä vähentää huomattavasti henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyy mahdollisuus hakea lupaa asioimalla henkilökohtaisesti poliisilaitoksella. Siihen asti lupia haetaan kuten aikaisemminkin. Aseluvan hakeminen ei ole enää sidottu luvanhaltijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voi jättää haluamalleen poliisilaitokselle. Sähköinen asiointi tulee voimaan joulukuussa 2018.