Metsästysasetuksella muutettiin eräiden riistaeläinten rauhoitusaikoja. Pääosin muutokset tarkoittavat metsästäjän näkökulmasta aiempaa pidempiä metsästysaikoja.

Oravan, näädän, kärpän, itämeren norpan sekä meri- ja kanadanhanhen rauhoitusaikojen lyhentämisellä pyritään vähentämään ja ennaltaehkäisemään eläinten aiheuttamia vahinkoja ja keventämään poikkeuslupiin liittyvää hallinnollista taakkaa.

Hirven, valkohäntäpeuran ja metsäkauriin rauhoitusaikoihin tehtävillä muutoksilla pyritään tehostamaan metsästystä sekä myönnettyjen hirven ja valkohäntäpeuran pyyntilupien käyttöä.

Peltopyyn rauhoitusajan lyhentämisellä lisätään metsästysmahdollisuuksia ja parannetaan riistatalouden toimintaedellytyksiä.

Metsäkanalintujen rauhoitusaikojen muutoksella pyritään puolestaan lisäämään metsästysmahdollisuuksia hyvinä lintuvuosina. Metsästyksen kestävyyden turvaaminen on edelleen etusijalla, joten huonoina lintuvuosina metsäkanalintujen metsästysaikoja rajoitetaan nykykäytännön mukaisesti metsästyslain 38 §:n mukaisella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Muutokset tulivat voimaan 1.6.2018.

Tarkista voimassa olevat metsästysajat ennen metsästystä riista.fi-sivulta.