Metsästäjän on jatkossa todistettava henkilöllisyytensä metsästyksenvalvontatilanteessa. Lain sanamuotojen mukaan metsästyskortti tai sen jäljennös sekä henkilöllisyyden varmentava asiakirja on pidettävä metsästettäessä mukana ja pyydettäessä esitettävä metsästyslain 88 §:ssä tarkoitetulle metsästystä valvovalle henkilölle. Jos joku metsästää ilman, että hänellä on mukanaan lunastamansa metsästyskortti tai sen jäljennös sekä henkilöllisyyden varmentava asiakirja, hän voi kuitenkin esittää mainitun asiakirjan neljäntoista vuorokauden kuluessa valvontaa suorittaneelle henkilölle tai hänen määräämälleen valvontaa suorittavalle henkilölle tai poliisille. Nämä samat vaatimukset koskevat myös ampumakoetodistusta ja ampumakokeen vastavuoroisesta tunnustamisesta annettavaa todistusta.

Näin ollen lainmuutoksella pidennetään määräaikaa viikolla asiakirjojen esittämiseen tilanteessa, jossa tarvittavat asiakirjat eivät olleet valvontatilanteessa mukana. Lisäksi asiakirjat voi esittää myös toiselle metsästyksen valvojalle kuin sille, joka ensimmäisessä vaiheessa valvonnan suoritti. Jos metsästyskortti tai ampumakoetodistus on kadonnut, poliisi voi myöntää lykkäystä näyttämistä koskevaan aikaan. Muutosten tavoitteena on yhtäältä tehostaa valvontaa, mutta samalla joustavoittaa käytäntöjä.

Uuden säädöksen mukaan valvonnassa kysyttävät asiakirjat voidaan esittää myös toiselle metsästyksen valvojalle 14 vrk:n kuluessa

 

Muutos tuli voimaan 1.8.2017.