Syksystä 2017 alkaen metsästysjousella (ei-varsijousella) saa metsästää aiempien lajien lisäksi hirveä pienempiä hirvieläimiä, muflonia ja villisikaa.

Lainmuutoksen yksi suurimmista ja odotetuimmista uudistuksista on, että lainmuutoksen myötä annetulla valtioneuvoston asetuksella sallitaan jousimetsästys nykyistä useamman lajin metsästyksessä. Aiemmin sallittujen lajien rinnalle on nostettu nyt peurat, villisika ja mufloni. Näiden lajien metsästäminen jousella kiinnostaa laajaa joukkoa metsästäjiä ja mahdollisesti myös ulkomaalaisia metsästysmatkailijoita. Sallimisen edellytyksenä on kuitenkin se, että metsästysjousella metsästävältä vaaditaan ampumakokeen suorittamista edellä mainittujen lajien ja metsäkauriin metsästyksessä. Erillisen jousimetsästyskokeen suorittamisella varmistetaan, että jousimetsästäjillä on metsästyksessä tarvittavat taidot ja tiedot taitojensa rajoista.

Jousiampumakokeen sisältö on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Riistanhoitoyhdistykset järjestävät ampumakokeita jo tulevana syksynä Suomen riistakeskuksen antamien tarkempien ohjeiden nojalla. Jousikoe suoritetaan hirvikuvion irrotettavaan keskiöön, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä. Jousikoe suoritetaan ampumalla maalikuvioon kolme nuolta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 18 metrin ampumaetäisyydeltä. Jousikoe on suoritettava 180 sekunnissa laskettuna ensimmäisestä laukauksesta. Osumat ilmoitetaan laukaussarjan jälkeen. Samassa ampumakokeessa ampuja saa suorittaa enintään viisi koekertaa, eli yrittää voi enintään viisi kolmen nuolen sarjaa. Käytettävien nuolten tulee olla taulukärkisiä.

Jousiasetta koskevat yleiset vaatimukset säilyvät pääosin ennallaan. Riistaeläimen ampumiseen saa käyttää vain sellaista jousiasetta, jonka jännittämiseen tarvittava voima on vähintään 180 newtonia (180 N). Halkaisijaltaan vähintään 22 mm olevan leikkaavan kärjen vaatimus säädettiin koskemaan aiempien metsäkauriin ja majavien lisäksi nyt myös kuusipeuran-, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran, metsäpeuran, muflonin ja villisian metsästystä.

Metsästysasetuksen 20 §:ssä säädetään niistä riistaeläimistä, joiden metsästyksessä saa käyttää jousiasetta. Jousiasetta saa käyttää villikanin, metsäjäniksen, rusakon, oravan, euroopanmajavan, kanadanmajavan, piisamin, rämemajavan, tarhatun naalin, ketun, supikoiran, pesukarhun, mäyrän, kärpän, hillerin, näädän, minkin, metsäkauriin, kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran, metsäpeuran, muflonin ja villisian sekä riistaeläimiin kuuluvien lintujen samoin kuin rauhoittamattomien eläinten ampumiseen.

Metsäkauriin metsästykseen liittyvä velvollisuus suorittaa jousimetsästystä koskeva ampumakoe astuu voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018. Näin syksyllä 2017 voi vielä metsästää metsäkaurista jousella ilman ampumakokeen suorittamista.