Metsästyslain 41 §:ään lisättiin uudeksi poikkeusluvalla sallituksi toiminnaksi eläinten häiritseminen. Aiemman säännöksen mukaan Suomen riistakeskus on voinut myöntää poikkeusluvan vain riistaeläimen tai rauhoittamattoman eläimen tappamiseksi tai pyydystämiseksi. Eräissä tapauksissa lupa häiritä tai karkottaa voi olla riittävää. Tähän saakka vain poliisilla on ollut oikeus karkottaa riistaeläin.

Näin ollen jatkossa myös Suomen riistakeskuksella on oikeus tehdä muun muassa pihoissa liikkuvan suden karkottamispäätös. Suomen riistakeskus ei kuitenkaan voi poiketa metsästysoikeudesta, jolloin esimerkiksi taajama-alueilla tapahtuvat karkotukset ovat edelleen pääsääntöisesti poliisin toimivallassa.

Muutos tuli voimaan 1.8.2017.