Lainmuutoksen myötä kuolleena löytyneestä ahmasta, ilveksestä, karhusta, saukosta, sudesta ja metsäpeurasta on viipymättä ilmoitettava riistantutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle sekä Suomen riistakeskukselle. Kuollut eläin tai osa siitä voidaan toimittaa tutkimuslaitokselle sen suostumuksella ja kustannuksella.

Lainmuutoksella lajilistaan lisättiin metsäpeura, joka on luontodirektiivin liitteen V laji. Lisäksi riistanhoitoyhdistykselle tehtävä ilmoitus muutettiin tehtäväksi Suomen riistakeskukselle, joka on muutoinkin velvollinen koostamaan direktiivilajien mukaiset raportoinnit maa- ja metsätalousministeriölle. Muutoksella vähennetään riistanhoitoyhdistyksille kohdentuvaa hallintotaakkaa.

Muutos tulee voimaan 1.8.2017.