Metsästyksenjohtajan tehtävänä on huolehtia metsästyksen turvallisuuden toteutumisesta.

Oranssi takki, radiopuhelin ja metsästystorvi.

Metsästyksenjohtajan perustaidot

Metsästyksenjohtajalla on tärkeä rooli hirvieläinten ja suurpetojen seuruemetsästyksen onnistumisessa.

Tietoa hirven biologiasta, metsästyssäätelyjärjestelmästä, metsästyksen johtajan tehtävistä ja perustaidoista sekä ohjeistusta syyskuun vahtimismetsästykseen.

Lue lisää
Kaadettua karhua kannetaan

Metsästyksen johtaminen suurpetojen metsästyksessä

Suurpetometsästyksen johtamista koskettavat pitkälti samat asiat kuin hirvieläinten metsästyksen johtamista. Eroavaisuuksia on lähinnä nimettyjen johtajien ilmoittamisessa.

Lue lisää
Valkohäntäpeurapukki.

Hirvieläimiin liittyvät koulutusmateriaalit

Kaikki hirvieläimiin liittyvät koulutusmateriaalit löydät Vastuullinen hirvieläinten metsästäjä -sivuilta.

Lue lisää