Riistakoulu

Riistakoulu (Oppimissivusto koululaisille)

Riistaeläinekologia

Riistaeläinekologian perusteet

Lajintunnistusmateriaalit

Suomen riistakeskus tuottaa riistalajien tunnistamisessa auttavia materiaaleja.

Lajintuntemusmateriaalit

Nisäkkäiden tunnistustaulut

Tunnistustaulut ovat pdf-tiedostoja, jotka on mahdollista tulostaa.

Tunnistustaulut

Eläinjulisteet ja -kortit

Hanki eläinjulisteita tai eläinkortteja verkkokaupasta

Pelikortit

Riista-aiheiset pelikortit sopivat pelailuun, muistipeliksi ja oppimateriaaliksi.

Tilaa riistapelikortit

Harjoittelu- ja opetusmateriaaleja muualla verkossa

Suurpetojen jäljillä koulumateriaali (Luonnonvarakeskus, luonnonvaratieto.luke.fi)

Eräpassi lapsille ja nuorille (Metsähallitus, Eräluvat.fi)

Pelejä metsästyksestä ja riistasta (Metsähallitus, Eräluvat.fi)

Tehtäviä, leikkejä sekä laajempia teemakokonaisuuksia varhaiskasvatukseen sekä ala- ja yläkouluihin (Suomen Metsäyhdistys)

Lainattavat näyttelyt (Suomen metsästysmuseo)

Riistalaukaussimulaattori (Suomen Metsästäjäliitto)

Metsästysammunnan ABC (Suomen Metsästäjäliitto)