Naakasta tuli 1.8.2018 rauhoittamaton lintu, ja sen pyydystäminen on ollut sallittua siitä lähtien. Naakkojen pesimärauhoitusajaksi asetettiin valtioneuvoston asetuksella 10.3.–31.7. välinen aika.  Myös rauhoitusaikana naakkoja voi pyydystää tarvittaessa Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla tai ilmoitusmenettelyn puitteissa.

Rauhoitusajan säätämisen tarkoituksena on lajin pesimärauhan turvaaminen. Rauhoitusaika kattaa naakkojen paluumuuton pesimäalueille sekä eri lisääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheet.

Suomessa pesii tämän hetkisen arvion mukaan noin 110 000 naakkaparia. Viime vuosina voimakkaasti kasvanut naakkakanta aiheuttaa vahinkoa sekä kaupunkiympäristössä että maaseudulla. Naakat muun muassa tukkivat savupiippuja ja muita rakenteita, sotkevat ulosteillaan ympäristöä ja tuhoavat muiden lintujen pesiä. Erityisen ongelmallisena pidetään naakan aiheuttamia maatalousvahinkoja, joita on jouduttu korvaamaan viime vuosina yhä enemmän.

Poikkeuslupia haetaan Suomen riistakeskuksen ylläpitämässä Oma riista -palvelussa tai postitse hakemuslomaketta käyttämällä. Hakemuslomakkeet löytyvät Suomen riistakeskuksen nettisivuilta osoitteesta https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/Linkki toiselle sivustolle. Ilmoitusmenettelyyn hakeudutaan samalla tavalla.

Asetus naakan pesimärauhoituksesta tuli voimaan 10.3.2019.