Tälle sivulle on koottu petoyhdyshenkilötoimintaan liittyvä koulutusmateriaali. Petoyhdyshenkilöt ovat suurpetoihin ja niiden jälkiin sekä jätöksiin perehtyneitä, koulutettuja tutkimuksen avustajia. Heidän varmistamansa havainnot muodostavat suurpetojen kannanarvioinnin perustan.

Petoyhdyshenkilön peruskurssi

Tutustu petoyhdyshenkilön koulutusmateriaaliin. Kirjautunut käyttäjä voi suorittaa myös oppitunteihin liittyvät tentit.

Petoyhdyshenkilön peruskurssi

Palautetilaisuuksien materiaali

Petoyhdyshenkilöille järjestettävien palautetilaisuuksien materiaali joulukuulta 2022. Materiaalia pääsevät lukemaan petoyhdyshenkilön tehtävän omaavat henkilöt sisään kirjauduttuaan Oma riista tunnuksilla.

Lue lisää

DNA-havaintomateriaali

Koulutusmateriaali petoyhdyshenkilöille DNA-näytteiden keräämisestä ja näytteiden käytöstä.

Lue lisää

Petoyhdyshenkilö ja viestintä

Ohjeita petoyhdyshenkilön viestintään ja kansalaisten kohtaamiseen.

Lue lisää