Metsästyslain 41 a §:n 1 momentin johdantokappaletta on täsmennetty suotuisan suojelutason säilyttämistä koskevan edellytyksen osalta. Poikkeusluvan myöntämisedellytyksenä on jatkossa se, ettei poikkeuslupa haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä – eikä saavuttamista – lajin luontaisella levinneisyysalueella. Poikkeusluvan myöntämisen perusteena on nykyisessä laissa vain suotuisan suojelutason säilyttäminen, ei sen saavuttaminen.

Muutos tulee voimaan 1.8.2023 alkaen