Luvallista aikaa koiran käyttämiseksi hirvieläinten metsästyksessä pidennettiin. Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyksessä koiraa saa käyttää aikaisemman lisäksi 1.2.-15.2. välisenä aikana. Hirven metsästyksessä koiran käyttö on sallittua aikaisemman lisäksi myös 1.1.-15.1., muualla kuin poronhoitoalueella.

Asetusmuutos tuli voimaan 19.4.2021