Metsästysasetuksen 23 §:än lisättiin metsästyslain 30 §:n vaatimuksen mukaisesti poikkeusluvalla tapahtuvan karhun, suden, ahman ja ilveksen metsästyksen johtajan tehtävät.

Metsästyksen johtajan tulee:

  • suunnitella käytännön metsästystapahtumat;
  • antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä;
  • huolehtia, että poikkeusluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan.

Suden metsästyksen johtajasta ja varajohtajista on poikkeusluvan saajan ilmoitettava kirjallisesti ennen metsästyksen alkamista asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle.

Pykälään säädettiin myös vaatimus metsästyksen johtajan tai varajohtajan läsnäolosta seuruemetsästyksessä, koska metsästyksen johtajan tehtävien huolellinen hoitaminen edellyttää läsnäoloa metsästystilanteessa. Läsnäolovaatimus koskee sekä pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten että poikkeusluvalla tapahtuvaa karhun, suden, ahman ja ilveksen seuruemetsästystä. Seuruemetsästyksellä tarkoitettaan metsästystapahtumaa, jossa on läsnä useampi kuin yksi metsästäjä. Metsästyksenjohtajan tarpeellisuus korostuu seuruejahdissa, jossa pyritään aktiivisilla toimenpiteillä vaikuttamaan riistaeläinten saamiseksi ampumatilanteeseen. Vahtimismetsästyksessä vastaavaa läsnäolotarvetta ei ole, joten metsästyksen johtajan tai varajohtajan läsnäolovelvollisuus ei koske vahtimismetsästystä.

Muutos tuli voimaan 1.6.2018.