Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkopalvelua www.riistainfo.fi. Seloste on laadittu 9.9.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Riistainfon saavutettavuuden tila

Riistainfo-verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on kaikissa osioissa joitakin saavutettavuuspuutteita, joita on kuvattu tarkemmin alempana.

Tietoa ei-saavutettavasta sisällöstä

Sovelluksesta havaitut puutteet sekä WCAG-saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • Osasta visuaalista sisältöä puuttuu tekstivastine, joka kertoo, mitä kuva tai graafinen elementti esittää. (WCAG 1.1.1)
 • Joiltakin interaktiivisilta komponenteilta puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1)
 • 9.2020 jälkeen julkaistuista videoista puuttuu tekstitys tai audiotallenteista kuvaileva tulkkaus. (WCAG 1.2.1, 1.2.2 ja 1.2.3)
 • Otsikkotasot eivät etene kaikilla sivuilla järjestyksessä. (WCAG 1.3.1)
 • Tekstin värin ja taustavärin kontrasti ei ole joiltain osin riittävä. (WCAG 1.4.3)
 • Tekstisisältöä on esitetty vain kuvassa. (WCAG 1.4.5)
 • Osa sisällöstä on saavutettavissa vain hiirellä. Päänavigaation alakohdat tulevat näkyviin ja piilottuvat vain hiiren kohdistimen sijaintiin perustuen. (WCAG 1.4.13)
 • Sivuston koko sisältö ei ole saavutettavissa pelkästään näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
 • Navigaatioelementtien ohitustoiminto puuttuu. (WCAG 2.4.1)
 • Kaikilla painikkeilla ei ole kuvaavaa nimeä. Myös tiedostolinkkien tiedostotyypit puuttuvat osittain. (WCAG 2.4.4)
 • Näppäimistöllä käytettäessä joillain toiminnoilla näppäimistön kohdistuksen ilmaisin ei ole näkyvissä. (WCAG 2.4.7)
 • Joillakin svg-muotoisilla kuvilla on samoja ID-tunnisteita. (WCAG 4.1.1)
 • Sivustolla on videoita ja audiotallenteita, jotka eivät ole tekstitettyjä.

Sisällöt, joita saavutettavuusvaatimukset eivät koske

Verkkopalvelussa on sisältöä, joiden ei lain mukaan tarvitse olla saavutettavia. Tälläisiä sisältöjä ovat:

 • Kartat, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esim. sää- tai maastokarttoja).
 • Video- ja äänitallenteet, jotka julkaistu ennen 23.9.2020.
 • Ohjelmien tiedostot (esim. pdf, doc), jotka julkaistu ennen 23.9.2018.

Kehityssuunnitelma

Pitkien koulutustallenteiden osalta vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen. Niiden tekstittäminen on kohtuuttoman aikaavievää ja kallista ottaen huomioon Suomen riistakeskuksen asiaan käytettävissä olevat resurssit. Tallenteiden poistaminen kokonaan, tai 14 vuorokauden kuluttua koulutuksesta, heikentäisi olennaisesti Suomen riistakeskuksen koulutusten tavoitettavuutta, mikä heikentäisi metsästäjien mahdollisuutta oppia asioita heitä kiinnostavista aiheista.

Sivustossa havaitut puutteet pyritään korjaamaan 31.12.2021 mennessä.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty hoitamaan asiaasi palvelulla tai etsimäsi materiaali ei löydy saavutettavana, ota yhteyttä Suomen riistakeskukseen sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@riista.fi tai puhelimitse 029 431 2001 (arkisin klo 9–15).

Anna palautetta saavutettavuudesta

Olemme sitoutuneet kehittämään verkkopalvelumme saavutettavuutta. Teemmekin jatkuvaa kehitystä saavutettavuuden parantamiseksi. Saavutettavuuteen liittyvistä puutteista voit antaa meille palautetta verkkolomakkeella.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

puhelinnumero vaihde: 0295 016 000