Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkopalvelua www.riistainfo.fi. Seloste on laadittu 23.2.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Palveluun on tehty arvioinnissa havaittuja korjauksia, jonka jälkeen saavutettavuusselostetta on päivitetty Suomen riistakeskuksen toimesta.

Riistainfon saavutettavuuden tila

Riistainfo-verkkopalvelu täyttää pääosin lain vaatimat AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Tietoa ei-saavutettavasta sisällöstä

Havaitut puutteet:

  • Sivustolla on videoita ja audiotallenteita, jotka eivät ole tekstitettyjä.
  • Liitetiedostoista (pdf) kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavista liitetiedostoista osa on ennen 23.9.2018 laadittuja tiedostoja, joita ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi.
  • Esitteiden ja oppaiden näköiskappaleet eivät ole saavutettavia kohtuuttomaan rasitteeseen vedoten. Pyydettäessä kyseiset materiaalit pyritään tarjoamaan saavutettavina.

Sisällöt, joita saavutettavuusvaatimukset eivät koske

Verkkopalvelussa on sisältöä, joiden ei lain mukaan tarvitse olla saavutettavia. Tälläisiä sisältöjä ovat:

  • Kartat, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esim. sää- tai maastokarttoja).
  • Video- ja äänitallenteet, jotka julkaistu ennen 23.9.2020.
  • Ohjelmien tiedostot (esim. pdf, doc), jotka julkaistu ennen 23.9.2018.

Kehityssuunnitelma

Pitkien koulutustallenteiden osalta vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen. Niiden tekstittäminen on kohtuuttoman aikaa vievää ja kallista ottaen huomioon Suomen riistakeskuksen asiaan käytettävissä olevat resurssit. Tallenteiden poistaminen kokonaan, tai 14 vuorokauden kuluttua koulutuksesta, heikentäisi olennaisesti Suomen riistakeskuksen koulutusten tavoitettavuutta, mikä heikentäisi metsästäjien mahdollisuutta oppia asioita heitä kiinnostavista aiheista.

Sivustossa havaitut puutteet pyritään korjaamaan sisältöjen päivitysten yhteydessä.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty hoitamaan asiaasi palvelulla tai etsimäsi materiaali ei löydy saavutettavana, ota yhteyttä Suomen riistakeskukseen sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@riista.fi tai puhelimitse 029 431 2001 (arkisin klo 9–15).

Anna palautetta saavutettavuudesta

Olemme sitoutuneet kehittämään verkkopalvelumme saavutettavuutta. Teemmekin jatkuvaa kehitystä saavutettavuuden parantamiseksi. Saavutettavuuteen liittyvistä puutteista voit antaa meille palautetta verkkolomakkeella.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

puhelinnumero vaihde: 0295 016 000