Oma riista -palvelu (sähköinen asiointi)

Oma riista -palvelu on riistahallinnon sähköinen asiointipalvelu, jonka toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa Suomen riistakeskus. Järjestelmää hyödyntävät julkisessa riistakonsernissa lisäksemme maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus sekä Metsähallitus.

Metsästäjä voi verkkopalvelun lisäksi käyttää saalistietojen helppoon, nopeaan ja tarkkaan kirjaamiseen maastosta myös kehittämiämme Oma riista -mobiilisovelluksia (Android, iOS). Kun metsästäjä maksaa riistanhoitomaksun, päivittyy tieto viikon päästä myös Oma riista -palveluun. Näin sähköinen metsästyskortti kulkee aina metsästäjän mukana älypuhelimessa.

Huom! Riistanhoitomaksusi päivittyy Oma riista -palveluun muutaman päivän viiveellä. Kaikkiin metsästyskorttiongelmia koskeviin tiedusteluihin vastaa Metsästäjärekisteri (029 431 2002 tai metsastajarekisteri@innofactor.com).

Mitä Oma riista -palvelussa voi tehdä?

Palvelun käyttäjä, metsästäjä tai pyynti- tai poikkeusluvan saaja, voi Oma riista -palvelussa

 • pitää henkilökohtaista riistalokia eli saalispäiväkirjaa
 • kirjata ylös riistahavaintoja
 • jättää lakisääteisiä saalisilmoituksia
 • nähdä hakemiensa pyyntilupien tilanteen
 • nähdä Oma riista –palvelun kautta lähetettyjä viestejä
 • SRVA-henkilö voi kääntää SRVA-toiminnot päälle ja pois päältä
 • SRVA-henkilö voi kirjata SRVA-tapahtumia
 • ilmoittaa luvalla tapahtuneen pyynnin päättyneeksi sekä luonnollisesti
 • nähdä ja päivittää omia, henkilökohtaisia tietojaan
 • riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja voi ylläpitää riistanhoitoyhdistyksensä tapahtuma- ja yhteystietoja.

Oma riista -palveluun rekisteröityminen ja sen käyttö on ilmaista. Oma riista -tunnusten luomiseksi tarvitset vain henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen, henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen sekä matkapuhelinnumeron.

Oma riista -tunnuksia käytetään tällä hetkellä myös seuraavissa riista-alan järjestelmissä:

 • Luonnonvarakeskuksen riistakolmiot.fi-palvelussa
 • Luonnonvarakeskuksen Tassu-suurpetohavaintopalvelussa (vain petoyhdyshenkilöt)
 • Metsähallituksen Eräluvat-lupahakupalvelussa
 • Suomen riistakeskuksen Koulutusportaali-palvelussa
 • Maa- ja metsätalousministeriön riistavahinkorekisterissä (vain RHY toiminnanohjaajat)

Oma riista -palvelu on aktiivisessa kehitysvaiheessa ja uusia ominaisuuksia julkaistaan kuukausittain. Hankkeella on Notkea hirvi -blogi, jossa kerrotaan palvelun kehittymisestä

Oma riista UKK

(Usein Kysytyt Kysymykset ja niiden vastaukset)

 

Ohjeita Oma riista -palvelun käyttöön

 

Uudet ominaisuudet käyttöön: Oma riista -mobiilisovellus vaatii päivitystä, jotta uudet toiminnallisuudet tulevat käyttöön. Muista siis tarkistaa Oma riista -mobiilisovelluksen asetuksista, että käytössä on automaattinen synkronointi tai kirjaudu uudelleen mobiilisovellukseen tietojen päivittämiseksi.

Ohje alueen, pyyntiluvan ja metsästyksenjohtajien päivittämiseksi ryhmään 2018-2019: Alueen, pyyntiluvan ja metsästyksenjohtajien päivittäminen ryhmään 2018 – 2019

Ohje seuran yhteyshenkilölle ennen hirvieläinlupien hakemista: Alueiden kopioiminen 2018-2019

 

Ohjeita metsästyskauden toimenpiteisiin

Lupaosakkaiden kannattaa kirjata hirvisaalistiedot Oma riista -palveluun mahdollisimman nopeasti, jotta luvansaaja ja lupaosakkaat voivat seurata metsästyksen edistymistä reaaliajassa.

Oma riista -ohje hirvieläin luvansaajalle 2018 – lupien jakaminen, uuden luvan hakeminen ja saalisilmoitus (=pyyntilupamaksun maksaminen)

Metsästyksenjohtaja tai seuran/seurueen yhteyshenkilö voi kirjata hirvisaaliita ja -havaintoja sekä hyväksyä seuran jäsenten ehdottamia kirjauksia Oma riista -palvelussa.

Oma riista -ohje metsästyksenjohtajille – hirvieläintietojen kerääminen ja osakkaan metsästyksen päättäminen verkkopalvelussa

Hirvisaaliin kirjaaminen Oma riista -mobiilisovelluksella

Hirvihavainnon kirjaaminen Oma riista -mobiilisovelluksella

 

VIDEO-ohjeita

Yleiset

Seuran yhteyshenkilölle

Luvansaajalle / -hakijalle

Metsästyksenjohtajalle hirvitietojen keruuseen

Seuran jäsenille seuraominaisuuksien käyttöön

Hirvenmetsästäjälle

Muut

 

Oma riista -palvelusta muualla

Viimeisimmät uutiset