Oma riista -palvelu (sähköinen asiointi)

Oma riista -palvelu on riistahallinnon sähköinen asiointipalvelu, jonka toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa Suomen riistakeskus. Järjestelmää hyödyntävät julkisessa riistakonsernissa lisäksemme maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi), Luonnonvarakeskus (luke.fi) sekä Metsähallitus (metsa.fi).

Metsästäjä voi verkkopalvelun lisäksi käyttää saalistietojen helppoon, nopeaan ja tarkkaan kirjaamiseen maastosta myös kehittämiämme Oma riista (oma.riista.fi) -maastosovelluksia (Android, iOS). Kun metsästäjä maksaa riistanhoitomaksun, päivittyy tieto viikon päästä myös Oma riista -palveluun. Näin sähköinen metsästyskortti kulkee aina metsästäjän mukana älypuhelimessa. Lisäksi sähköisesti kirjatun ampumakokeen tiedot sekä Metsähallituksen metsästysluvat (mikäli lupaa ostettaessa on ilmoitettu metsästäjänumero) löytyvät mobiilisovelluksesta.

Huom! Riistanhoitomaksusi päivittyy Oma riista -palveluun noin viikon viiveellä. Kaikkiin metsästyskorttiongelmia koskeviin tiedusteluihin vastaa Metsästäjärekisteri (029 431 2002 tai metsastajarekisteri@innofactor.com).

Mitä Oma riista -palvelussa voi tehdä?

Palvelun käyttäjä, metsästäjä tai pyynti- tai poikkeusluvan saaja, voi Oma riista -palvelussa

 • pitää henkilökohtaista riistalokia eli saalispäiväkirjaa
 • kirjata ylös riistahavaintoja
 • piirtää kartta-alueita henkilökohtaiseen tai seuran käyttöön
 • jättää lakisääteisiä saalisilmoituksia
 • nähdä hakemiensa pyyntilupien tilanteen
 • nähdä Oma riista –palvelun kautta lähetettyjä viestejä
 • SRVA-henkilö voi kääntää SRVA-toiminnot päälle ja pois päältä
 • SRVA-henkilö voi kirjata SRVA-tapahtumia
 • ilmoittaa luvalla tapahtuneen pyynnin päättyneeksi sekä luonnollisesti
 • nähdä ja päivittää omia, henkilökohtaisia tietojaan
 • riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja voi ylläpitää riistanhoitoyhdistyksensä tapahtuma- ja yhteystietoja.

Oma riista -palveluun rekisteröityminen ja sen käyttö on ilmaista. Oma riista -tunnusten luomiseksi tarvitset vain henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen, henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen sekä matkapuhelinnumeron. Alaikäisen lapsen tunnistautuminen tapahtuu myös joko verkkopankkitunnusten tai puhelimen mobiilivarmenteen avulla.

Oma riista -tunnuksia käytetään tällä hetkellä myös seuraavissa riista-alan järjestelmissä:

 • Luonnonvarakeskuksen riistakolmiot.fi-palvelussa
 • Luonnonvarakeskuksen Tassu-suurpetohavaintopalvelussa (vain petoyhdyshenkilöt)
 • Metsähallituksen Eräluvat.fi-palvelussa
 • Suomen riistakeskuksen Riistainfo-palvelussa
 • Maa- ja metsätalousministeriön riistavahinkorekisterissä (vain RHY toiminnanohjaajat)

Oma riista -palvelu on aktiivisessa kehitysvaiheessa ja uusia ominaisuuksia julkaistaan kuukausittain.

Oma riista UKK (riista.fi)

(Usein Kysytyt Kysymykset ja niiden vastaukset)

 

Ohjeita Oma riista -palvelun käyttöön

Uudet ominaisuudet käyttöön: Oma riista -maastosovellus vaatii päivitystä, jotta uudet toiminnallisuudet tulevat käyttöön. Muista siis tarkistaa Oma riista -maastosovelluksen asetuksista, että käytössä on automaattinen synkronointi tai kirjaudu uudelleen maastosovellukseen tietojen päivittämiseksi.

Lakisääteisen saalisilmoituksen tekeminen Oma riista -palvelussa (PDF)

Oma riista -alueen hakeminen maastosovelluksella (android 2.3.0) (PDF)

Ohjeita metsästyskauden toimenpiteisiin 2020-2021

Luvan pääkäyttäjä ja lupaosakas – tehtävät ennen metsästyksen aloittamista (PDF)

(Huom! Tarkista vuosiluvut. Ohjeet pysyneet muutoin samoina, kuin vuonna 2019-2020)

Lupaosakkaiden kannattaa kirjata hirvisaalistiedot Oma riista -palveluun mahdollisimman nopeasti, jotta luvansaaja ja lupaosakkaat voivat seurata metsästyksen edistymistä reaaliajassa.

Ohje alueen, pyyntiluvan ja metsästyksenjohtajien päivittämiseksi ryhmään 2020-2021: Alueen, pyyntiluvan ja metsästyksenjohtajien päivittäminen ryhmään 2020 – 2021 (Huom! Kuvissa vanhat vuosiluvut!) (PDF)

Oma riista -ohje hirvieläin luvansaajalle – lupien jakaminen, uuden luvan hakeminen ja saalisilmoitus (=pyyntilupamaksun maksaminen). (Huom! Muista tarkistaa vuosiluvuksi 2020.) (PDF)

Metsästyksenjohtaja tai seuran/seurueen yhteyshenkilö voi kirjata hirvisaaliita ja -havaintoja sekä hyväksyä seuran jäsenten ehdottamia kirjauksia Oma riista -palvelussa.

Oma riista -ohje metsästyksenjohtajille – hirvieläintietojen kerääminen ja osakkaan metsästyksen päättäminen verkkopalvelussa (PDF)

Hirvisaaliin kirjaaminen Oma riista -maastosovelluksella (PDF)

Hirvihavainnon kirjaaminen Oma riista -maastosovelluksella (PDF)

 

Ohjeita hirvieläinten pyyntilupahakemuksen jättämiseen 2020-2021

HUOM! Hakijan tulee vuosittain tarkistaa kyseistä hakukautta koskeva ja voimassa oleva hakuohjeistus riista.fi -sivuilta.

Hirvieläimen pyyntilupahaun yleisohjeet löytyvät Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet/ (riista.fi)

Nämä edellä mainitut ohjeet tulee lukea huolellisesti ennen hakemuksen jättämistä (Hirvieläinten pyyntilupien hakeminen 2020 ja Oma riista –lupahakuohje 2020).

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä lupahakua (oma.riista.fi), hakemuksen voi lähettää riistakeskukseen sähköpostitse tai kirjepostina (kts: https://riista.fi/metsastys/palvelut-metsastajalle/lupahallinto/ riista.fi). Haettaessa sähköpostitse tai kirjepostina riistakeskukselle lähetettäviä hakemuslomakkeita sekä muita hirvieläimen pyyntilupiin liittyviä lomakkeita saa Suomen riistakeskuksen kotisivuilta https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet/ (riista.fi). Lisäksi niitä saa myös paikallisilta riistanhoitoyhdistyksiltä.

Oma riista -lupahakuohje 2020

Ohje seuran yhteyshenkilölle ennen hirvieläinlupien hakemista: Alueiden kopioiminen 2020-2021 (PDF)

Video-ohjeet metsästysvuodelle 2019 – 2020 (Huomioi videoilla näkyvät vanhat vuosiluvut!)

Video-ohje yhteyshenkilölle: Metsästysalueen ja ryhmien kopioiminen 2020 (dreambroker.com)

Video-ohje luvanhakijalle: Hirvieläinten sähköinen luvanhaku Oma riista -palvelussa 2020

 

Koirien koe- ja koulutuslupien hakeminen

Koirien koe- ja koulutuslupien hakeminen Oma riistassa (PDF)

Koirien koe- ja koulutuslupien hakeminen (PDF)

 

Oma riista -palvelusta muualla

Viimeisimmät uutiset