Näillä sivuilla esitellään riistalajien elinympäristöjen hoitamiseen liittyviä asioita. Elinympäristöjen hoito hyödyttää monia muitakin lajeja ja lisää luonnon monimuotoisuutta.