Näillä sivuilla esitellään riistalajien elinympäristöjen hoitamiseen liittyviä asioita. Elinympäristöjen hoito hyödyttää monia muitakin lajeja ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

Kosteikkoasioihin ja kosteikkoelinympäristöjen hoitoon voit tutustua Sotka-kosteikkojen omalla verkkosivulla (kosteikko.fi).