Tervetuloa oppimaan suomalaisesta riistasta ja metsästyksestä!

Riistainfo.fi on Suomen riistakeskuksen koulutussivusto. Se on tarkoitettu kaikille luonnosta ja riistasta kiinnostuneille. Riistainfo.fi sisältää koulutusmateriaaleja sekä tietoa metsästyksen aloittamisesta, riistaeläimistä, suomalaisesta metsästyksestä ja riistahallinnon tehtävistä.

Sähköinen metsästäjän opas

Vastuullinen metsäkanalinnustaja

Tutustu ajankohtaiseen sivustoon, joka käsittelee metsäkanalintuihin liittyviä asioita.

Lue lisää
Ampumakokeissa käytettävät maalitaulut kiskoilla. Vasemmalla karhutaulu ja oikealla hirvitaulu.

Ampumakokeisiin ja seuruemetsästykseen liittyvät koronaohjeet

Jos olet menossa suorittamaan ampumakoetta, tutustu Suomen riistakeskuksen laatimiin ohjeisiin täältä (riista.fi).

Suomen Metsästäjäliiton laatimia seuruemetsästykseen liittyviä koronaohjeita löydät täältä (metsastajaliitto.fi).

Suomen Metsästäjäliiton yleisohjeita (metsastajaliitto.fi)

Kurssit

Tämän sivun alle on koottu hirvivahinkojen vähentämiseen liittyvää tuoretta koulutusmateriaalia.

Metsänhoitokeinot hirvivahinkojen vähentämisessä

Oppitunnit 0
Tämän pdf-muotoisen kurssimateriaalin avulla voit tutustua hirvieläinvahinkojen estämismateriaaleihin ja niiden käyttöön.

Hirvieläinvahinkojen estämismateriaalit

Oppitunnit 0
Peruskurssin osiot antavat valmiudet toimia petoyhdyshenkilönä.

Petoyhdyshenkilön peruskurssi

Oppitunnit 6
Suomen riistakeskuksen logo
Tällä kurssilla perehdytään riistanhoitoyhdistyksiin ja niiden toimintaan hallinnon, hyvien hallintomenettelyiden ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien näkökulmasta.

Riistanhoitoyhdistysten tehtävät sekä hyvät hallintomenettelyt

Oppitunnit 6
  Monet metsästäjät pitävät pyyntimenetelmistä, joissa voi itse vaikuttaa aktiivisesti paikan päällä onnistuneen kaatolaukauksen ampumiseen. Aktiivisten pyyntimenetelmien etuna … Jatkuu

Metsästys ilman koiraa

Oppitunnit 11
  Miten viestitään hirvilupapäätöksistä? Kuka kirjoittaa tiedotteen? Mihin riistanhoitoyhdistys tarvitsee Facebookia? Tervetuloa riistanhoitoyhdistysten viestintäkurssille, jonka tarkoituksena on vastata … Jatkuu

Riistanhoitoyhdistysten viestintä

Oppitunnit 7
Ansapyytäjä tarkastaa ansaa.
1.2.2018 lisätty loukku- ja rautapyynnistä kertovien oppituntien loppuun pyyntivälineiden rakennepiirustuksia.   Erilaisia pyyntivälineitä ja -menetelmiä on paljon. Riistalajien … Jatkuu

Passiiviset pyyntimenetelmät ja -välineet

Oppitunnit 3
Riekkoseisonta. Toinen koirista ryntää perään. Dalripa stående. En av hundarna rusar efter fågeln.
Koira on perheenjäsen ja tärkeä apulainen metsästyksessä. Koiran pitäminen irrallaan vaatii aina metsästysoikeuden haltijan tai maanomistajan luvan. Tämä kurssi … Jatkuu

Metsästys koiran kanssa

Oppitunnit 8