Uudistettuun luonnonsuojelulakiin sisältyy uusi säännös metsästysmuistojen eli trofeiden maahantuonnin rajoittamisesta. Kansainvälisen kaupan uhkaamien, maailmanlaajuisesti uhanalaisimpien lajien yksilöiden tai niiden osien maahantuonti metsästysmuistona EU:n ulkopuolisista maista on jatkossa kielletty. Maahantuontikielto koskee CITES-asetuksen liitteessä A mainittuja eläinlajeja ja CITES-asetuksen liitteessä B mainituista lajeista afrikannorsun, argaalin, isosarvikuonon, jääkarhun, leijonan ja virtahevon yksilöitä tai niiden osia.

Uudistettu luonnonsuojelulaki tulee voimaan 1.6.2023.

Lue lisää CITES-asetuksen liitteistä ja niiden sisältämistä lajeista: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/uhanalaisten_lajien_kansainvalinen_ja_eun_sisainen_kauppa_ja_sita_koskevat_luvat_cites/CITESlajiliitteet_ja_lajihakupalvelut (ymparisto.fi)