Metsästysasetuksen 16 a §:n muutoksilla mahdollistetaan lyijyttömien luotien monipuolisempi käyttö metsästyksessä. Lyijyttömien luotien osalta säädetään erikseen luotien vähimmäispaino- ja osumaenergiavaatimukset.

Lyijyttömien luotien osalta vaaditaan jatkossa:

 • ns. ”kaurisluokan” kiväärikaliiperissa: luodin paino 2,9 grammaa tai enemmän ja osumaenergiavaatimus (E100) vähintään 800 joulea.
 • ns. ”peuraluokan” kiväärikaliiperissa: luodin paino 5,1 grammaa tai enemmän ja osumaenergiavaatimus (E100) vähintään 1700 joulea.
 • ns. ”hirvi-, karhu- ja villisikaluokan” kiväärikaliiperissa: 7,5 grammaa tai enemmän ja osumaenergiavaatimus (E100) 1900 joulea.

Muutokset tulevat voimaan 1.3.2020

Huomioi myös!

 • Lyijyluotien osalta vähimmäispaino- ja ja osumaenergiavaatimuksiin ei tule muutoksia aiemmasta.
 • Laajenevan luodin käyttövaatimus koskee edelleen muun muassa valkohäntäpeuran- ja hirvenmetsästystä, riippumatta käytettävän luodin materiaalista.
 • Lyijyttömillä luodeilla voi ampua myös ampumakokeen.
  • Ampumakoetta ammuttaessa luodin minimipainovaatimus vaihtelee jatkossa riippuen mitä luotimateriaalia käyttää.
   • Karhuampumakokeessa lyijyluodilla ammuttaessa vaatimus on vähintään 9 g ja lyijyttömällä vähintään 7,5 g.
   • Hirvi- ja peurakokeessa lyijyluodilla ammuttaessa vaatimus on vähintään 6 g ja lyijyttömällä vähintään 5,1 g.
   • Metsäkauriskokeessa lyijyluodilla ammuttaessa vaatimus on vähintään 3,2 g ja lyijyttömällä vähintään 2,9 g.
  • Huomiota tulee kiinnittää myös metsästysasetuksen 16 a §:ssä mainittuihin luodin osumaenergiavaatimuksiin ja niiden eroihin eri luotityyppien välillä.

 

1.3.2020 voimaan tuleva Metsästysasetuksen 16 a § kokonaisuudessaan:

16 a §
Luotiasetta koskevat yleiset vaatimukset

Riistaeläimen ampumiseen käytettävän rihlatun luotiaseen luodin osumaenergian on piipun suusta mitattuna oltava vähintään 100 joulea.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään:

1) kettua, tarhattua naalia, mäyrää, saukkoa, metsäjänistä, rusakkoa, metsoa, teertä ja hanhea saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 2,5 grammaa ja osumaener-gia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 200 joulea tai jonka patruunan luodin osumaenergia on luodin painosta riippumatta piipun suusta mitattuna vähintään 300 joulea;
2) metsäkaurista, itämeren norppaa, hallia, kirjohyljettä, sutta, ilvestä, ahmaa, euroopanmaja-vaa, kanadanmajavaa ja muflonia saa ampua vain aseella, jonka patruunan:
a) luodin paino on vähintään 3,2 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea; tai
b) lyijyttömän luodin paino on 2,9 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 800 joulea;
3) valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa ja japaninpeuraa saa ampua vain aseella, jonka patruunan:
a) luodin paino on vähintään 6 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea;
b) luodin paino on 8 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea; tai
c) lyijyttömän luodin paino on 5,1 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea;
4) hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan:
a) luodin paino on vähintään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea;
b) luodin paino on 10 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 2 000 joulea; tai
c) lyijyttömän luodin paino on 7,5 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 900 joulea.

Edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittujen eläinten ampumiseen on käytettävä laajenevaa luotia.
Kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsä-peuraa, karhua tai villisikaa rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka on suorittanut metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetun ampumakokeen.