Telkkäpari lennossa viistosti ohi kuvaajan.

Lajintuntemusmateriaalit

Tutustu riistaeläinten tuntomerkkeihin ja ääniin sekä niiden jättämiin jälkiin ja jätöksiin.

Lue lisää

Lajikohtaiset koulutusmateriaalit

Lajikohtaisia koulutusmateriaaleja, eettiset ohjeet, tietoa saaliin käsittelystä ja metsästyksen turvallisuudesta löydät Vastuullinen metsästäjä -sivuilta.

Lue lisää
Supikoirapari katsoo kameraan.

Haitalliset vieraslajit

Tietoa haitallisista vieraslajeista ja niiden pyynnistä.

Lue lisää
Koppelo ja metsäpoikue syömässä mustikoita.

Elinympäristöjen hoito

Saat tietoa ja ohjeita riistan elinympäristöjen hoidosta. Voit esimerkiksi perehtyä riistametsänhoidon perusteisiin ja soveltaa oppimaasi omassa metsässäsi.

Tutustu Metsänhoitokeinot hirvivahinkojen vähentämisessä -sivuihin.

Lue lisää