Vesilintujen hämärämetsästys kielletään auringonlaskua seuraavan tunnin päättymisestä alkaen aina auringonnousua edeltävän tunnin alkuun saakka. Metsästäjän on tarkistettava ennen metsästyksen aloittamista kyseisen paikkakunnan auringon nousu-/laskuaika. Jos aurinko laskee esimerkiksi kello 21.01, on metsästys kiellettyä kello 22.01 alkaen. Haavoittuneen linnun saa kuitenkin etsiä, lopettaa ja ottaa haltuun myös kiellon aikana.

Hämärämetsästyksen kieltäminen perustuu maa- ja metsätalousministeriön asettaman laajapohjaisen työryhmän aiemmin tänä vuonna valmistelemaan ehdotukseen. Kiellon tavoitteena on, että lintujen lajintunnistukselle on metsästyksen yhteydessä riittävät valaistusolosuhteet, mikä vähentää riskiä ampua rauhoitettuja tai taantuvia lajeja vahingossa. Hämärämetsästyksen kieltäminen parantaa lajintunnistusta ja ampumatilannetta, ja valoisaan aikaan haavakot on myös helpompi löytää ja lopettaa nopeasti tarpeetonta kärsimystä välttäen. Muutoksen toivotaan osaltaan parantavan myös metsästyksen hyväksyttävyyttä. Vesilintulajien lajintunnistuksen vaikeus on tunnistettu useissa muissakin maissa, ja niiden metsästystä hämäräaikaan on rajoitettu muun muassa Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.

Asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta ja se on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2026.