Saalisilmoitusvelvollisuutta koskevaa sääntelyä muutettiin siten, että jokaisesta pyyntiluvanvaraisesta hirvieläimestä tulee ilmoittaa seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydetyksi. Lisäksi saaliiksi saadusta merihanhesta on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä. Tarkentuva saalistieto tehostaa metsästyksen valvontaa, auttaa metsästyksen kohdentamisessa sekä turvaa metsästyksen kestävyyttä.

Asetusmuutos tuli voimaan 19.4.2021