KÄYTTÖEHDOT

Suomen riistakeskuksen sähköisen Riistainfo -palvelun (riistainfo.fi) käyttöehdot ja säännöt
Käyttäessään Suomen riistakeskuksen (myöh. Palveluntarjoaja) Riistainfo -palvelua (myöh. Palvelu) rekisteröitynyt käyttäjä (myöh. Käyttäjä) sitoutuu noudattamaan tässä kuvattuja käyttöehtoja ja sääntöjä. Palvelun käyttö on sallittua vain, jos Käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja ja sääntöjä.

Palvelun kuvaus
Näitä käyttöehtoja ja sääntöjä sovelletaan Palveluntarjoajan ylläpitämän Palvelun käyttämiseen.
Palvelun käyttö kirjautuneena edellyttää Oma riista -verkkosivuilla tapahtuvaa rekisteröitymistä. Oma riista -tunnusten hankkimisen jälkeen kirjaudutaan Palveluun. Lukemalla käyttöehdot Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja sääntöihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua Suomen lain ja hyvän tavan mukaisesti.
Palvelu on maksuton. Käyttäjä vastaa itse kustannuksistaan käyttäessään Palvelua.

Tekniset vaatimukset Palvelun käyttämiseksi
Sivuston toteutuksessa on huomioitu yleisimpien selainten kaksi uusinta versiota.

Käyttäjä ja suoritetut kurssit
Palveluun kuuluu Käyttäjän aloittamien ja suorittamien kurssien näkyminen Käyttäjälle Omat kurssit -näkymässä. Tarkempi luettelo Palveluun tallennettavista tiedoista löytyy Palvelun tietosuojaselosteesta. Käyttäjän henkilökohtaiset kurssisuoritukset eivät ole Palvelussa kenenkään muun nähtävissä, lukuun ottamatta palvelun ylläpitäjän ja Suomen riistakeskuksen henkilöitä.

Riistanhoitoyhdistys
Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle voidaan antaa käyttöoikeudet Palveluun, mikäli ko. rhy:n kanssa on tehty sopimus Oma riista- ja Riistainfo -palveluiden neuvontapalveluiden tuottamisesta. Tuolloin käyttöoikeuksia saa käyttää ainoastaan edellä mainitun neuvontapalvelun tai ongelmatilanteiden ratkaisemisen edistämiseksi.

Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon
Palvelua saa käyttää vain yksityiseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osaa ilman Palveluntarjoajan lupaa. Palvelun kaupallisesta käytöstä tulee sopia erikseen Palveluntarjoajan kanssa. Palvelun oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti.

Rekisteröityminen ja kirjautuminen
Käyttäjä rekisteröityy Palveluun Oma riista -tunnuksillaan, joiden hankkiminen on tapahtunut pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tunnusten hankkimisen yhteydessä hänen henkilötietonsa haetaan Väestötietojärjestelmästä ja metsästäjätutkinnon suorittaneiden osalta Metsästäjärekisteristä. Tarkempia tietoja Oma riista -tunnusten käyttöön liittyvistä asioista löytyy Oma riista -palvelun käyttöehdoista ja tietosuojaselosteesta. Rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjän pitää vahvistaa lukeneensa nämä käyttöehdot ja säännöt sekä antaa suostumuksensa rekisteröintiprosessissa lueteltuihin henkilötietojen käyttöön sekä tietojen luovutusperiaatteisiin.

Henkilötietojen käsittely
Käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu Tietosuojaselosteessa.

Palvelun tuottaminen ja parantaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on toteutettu.
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, Palvelun liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.
Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessään tällaisille sivuille Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetylle sivulle Käyttäjä hyväksyy myös, että sivut eivät ole Palveluntarjoajan hallinnassa. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelunsa kautta saavutettavien muiden Palvelujen toimittajien sivustojen ylläpidosta tai toiminnasta miltään osin.
Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle Palvelussa tai sen osissa havaitsemistaan virheistä, häiriöistä ja puutteista.

Vahingonkorvausvelvollisuus
Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä, eikä niistä tai Palvelun lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen Käyttäjälle hänen mahdollisesti menettämästään materiaalista Palvelussa.
Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun Käyttäjän toiminnasta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Sovellettava laki
Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen ja sääntöjen voimaantulo ja muuttaminen
Nämä käyttöehdot ja säännöt tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi.
Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus muuttaa käyttöehtoja ja sääntöjä päivittämällä ne. Muutoksista ilmoitetaan Palveluntarjoajan verkkosivuilla. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden Palvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Palvelun käytön päättäminen
Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa Palvelun käyttämisen. Käyttäjä irtisanoo Palvelun käytön pyytämällä kirjallisesti Palveluntarjoajaa poistamaan tietonsa. Tällöin poistetaan Käyttäjän tunnus. Palveluntarjoajalla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Palveluntarjoaja ilmoittaa lopettamisesta etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

(versio 1.0, 06.06.2018)