Metsästylain 83 d §:än tehtiin tekninen muutos, jonka mukaisesti pykälän otsikko ja 1 momentin viittaus poliisilakiin muutetaan vastaamaan voimassa olevaa poliisilakia (872/2011) ja sen 2 luvun 16 §:ää.