Jakt är en mycket säker hobby i Finland. I proportion till antal genomförda jaktdagar inträffar jaktolyckor väldigt sällan. Varje olycka är emellertid en för mycket, och det är varje jägares skyldighet att iaktta särskild försiktighet vid jakt.

Vapensäkerhet är en viktig del av jakten. Den gås igenom grundligt under jägarexamensutbildningen och i Handbok för jägare.

En jägare med orangeröd väst och hörselskydd sätter ett laddat magasin i geväret.
I synnerhet vid sällskapsjakt laddas vapnet först på passet. Orangefärgade kläder ökar säkerheten också vid jakt på sådana viltarter för vilka jakten inte omfattas av bestämmelserna om obligatorisk användning av orangefärgade kläder. Användning av hörselskydd skyddar hörseln vid skytte. Bild: Tero Salmela.

Det är viktigt att lära sig ordentligt och komma ihåg de fyra säkerhetsreglerna som är till för att undvika säkerhetsrisker i samband med vapenhantering. Genom att lära sig dessa minnesregler tillräckligt bra när man börjar med jakthobbyn, kommer man alltid ihåg dem också i skogen.

Alla skjutvapen är alltid laddade

Ta aldrig för givet att ett vapen är oladdat. Kontrollera alltid vapnets beredskapsläge när du ska hantera det och följ därefter de övriga reglerna.

Rikta aldrig vapenmynningen mot någonting som du inte har för avsikt att skjuta

Med skjutvapen får man endast sikta på ett objekt som man är mentalt redo att skjuta, även om avsikten inte skulle vara att skjuta. Situationen förändras inte ens av det att vapnet skulle vara oladdat (se regel 1).

Håll fingret borta från avtryckaren

Ett vapen går inte av på egen hand, utan det är någon som avlossar ett skott. Håll fingret rakt utanför varbygeln ända tills du ser objektet genom siktet.

Var säker på målet

Skjut inte ett objekt som du inte har identifierat. Man ska inte skjuta mot skuggor, ljud eller silhuetter om man inte kan se objektet ordentligt. Använd kikare för att försäkra dig om målet och bakgrunden, så att en kula som går rakt igenom målet eller hagel som inte träffar det inte orsakar fara.

En jägare i orange mössa och hörselskydd och med radiotelefon i fickan spanar med kikare från skogsbrynet.
Använd kikare för att identifiera objektet. Genom att använda kikare kan man observera skjutbakgrunden och skjuta ett säkert viltskott. Bild: Tero Salmela.

Övriga säkerhetstips:

  • Beakta bebyggelse och trafik när du jagar eller utfodrar vilt.
  • Repetera dina färdigheter i första hjälpen och ha för säkerhets skull med dig en första hjälpen-förpackning.
  • Använd varselkläder alltid när det är möjligt med tanke på jaktformen.
  • Observera säkerheten också i svårforcerad terräng eller när du tar dig över ett dike. Avlägsna patronen från magasinet för att trygga säkerheten.
  • Observera också hundarnas säkerhet vid jakt – använd till exempel väst på hunden, eller andra hjälpmedel som ökar säkerheten.
  • Undvik att skjuta vågräta skott. Säkra skjutvinklar är i regel mot marken eller himlen.
En jägare i orange väst och mössa samt med hörselskydd lyfter ett vapen i ett vapenfodral upp i ett älgtorn.
När man ska klättra upp i ett passtorn eller skjutbås ökar man säkerheten genom att ha vapnet i fodralet och lyfta upp det i tornet innan man själv klättrar upp. Bild: Tero Salmela.
En jägare i orange väst och mössa samt med hörselskydd skjuter snett nedåt från ett älgtorn.
Att skjuta ett lyckat viltskott från ett torn eller en högre punkt i terrängen är också säkert, eftersom kulan eller haglen stannar när de träffar marken. Bild: Tero Salmela.

En jägare, orangefärgad skärmmössa, vapnet på ryggen i vapen-/hölsterryggsäcken. Jägaren är knästående och tittar genom kikaren.
En vapen-/hölsterryggsäck passar vid många olika jaktformer. Vapnet ska dock transporteras oladdat i ryggsäcken. Foto: Mirja Rantala
Jaktledaren pekar ut skjutsektorn för en annan jägare. I bakgrunden syns ett hus.
Särskild uppmärksamhet fästs vid beaktandet av säkra skjutsektorer vid jakt på hjortdjur. Vid alla former av jakt har varje jägare också samma skyldighet. Foto: Tero Salmela

Läs anvisningar för säkerhet under sjöfågeljakten

Läs anvisningar för säkerhet under skoghönsfågeljakten

Läs jakt med hund