Jägare, hund och en kvinna.
Foto: Hannu Huttu

 

Jakt är en mycket säker hobby i Finland. I proportion till antal genomförda jaktdagar inträffar jaktolyckor väldigt sällan. Varje olycka är emellertid en för mycket, och det är varje jägares skyldighet att iaktta särskild försiktighet vid jakt.

Vapensäkerhet är en viktig del av jakten. Den gås igenom grundligt under jägarexamensutbildningen och i Handbok för jägare.

Det är viktigt att lära sig ordentligt och komma ihåg de fyra säkerhetsreglerna som är till för att undvika säkerhetsrisker i samband med vapenhantering. Genom att lära sig dessa minnesregler tillräckligt bra när man börjar med jakthobbyn, kommer man alltid ihåg dem också i skogen.

 

Alla skjutvapen är alltid laddade

Ta aldrig för givet att ett vapen är oladdat. Kontrollera alltid vapnets beredskapsläge när du ska hantera det och följ därefter de övriga reglerna.

Rikta aldrig vapenmynningen mot någonting som du inte har för avsikt att skjuta

Med skjutvapen får man endast sikta på ett objekt som man är mentalt redo att skjuta, även om avsikten inte skulle vara att skjuta. Situationen förändras inte ens av det att vapnet skulle vara oladdat (se regel 1).

Håll fingret borta från avtryckaren

Ett vapen går inte av på egen hand, utan det är någon som avlossar ett skott. Håll fingret rakt utanför varbygeln ända tills du ser objektet genom siktet.

Var säker på målet

Skjut inte ett objekt som du inte har identifierat. Man ska inte skjuta mot skuggor, ljud eller silhuetter om man inte kan se objektet ordentligt. Använd kikare för att försäkra dig om målet och bakgrunden, så att en kula som går rakt igenom målet eller hagel som inte träffar det inte orsakar fara.

 

Övriga säkerhetstips:

  • Beakta bebyggelse och trafik när du jagar eller utfodrar vilt.
  • Repetera dina färdigheter i första hjälpen och ha för säkerhets skull med dig en första hjälpen-förpackning.
  • Använd varselkläder alltid när det är möjligt med tanke på jaktformen.
  • Observera också hundarnas säkerhet vid jakt – använd till exempel väst på hunden, eller andra hjälpmedel som ökar säkerheten.
  • Undvik att skjuta vågräta skott. Säkra skjutvinklar är i regel mot marken eller himlen.

Tips för säker toppfågeljakt:

  • Skydda gevärspipans mynning, så det inte kommer snö i den. När man avlossar ett skott får det inte finnas någonting i pipan som inte hör hemma där.
  • Transportera vapnet oladdat när du skidar. Ladda först när du observerar fåglar inom synhåll och du börjar smyga fram mot skjutavstånd.
  • Försäkra dig om målet och bakgrunden med kikare innan du skjuter. Kom ihåg att en kulas räckvidd är flera kilometer när man skjuter med gevär.

Läs anvisningar för säkerhet under sjöfågeljakten