Läten

För sjöfågeljägaren lönar det sig att lära sig identifiera de olika fågelarterna även utifrån deras läten. Genom att känna igen lätena kan man identifiera en gåsflock som flyger på hög höjd eller en ”viltand” som ger ifrån sig läten i vassen. Det är ändå skäl att komma ihåg att ett läte inte är en vattentät identifiering – i en flock som närmar sig kan finnas individer av flera olika arter. Om det till exempel i en flock med sädgäss som närmar sig även hörs lätet av den fredade bläsgåsen, ser jägaren till att vara extra noggrann när fåglarna kommer inom skotthåll. En ”viltand” som ger ifrån sig läten i en vassrugg däremot gör att jägaren håller sig redo, eftersom fågeln vilket ögonblick som helst kan simma ut inom skotthåll. Genom att känna igen fåglarnas läten blir hobbyn helt enkelt mer meningsfull.

Genom att lyssna på arternas läten och testa sitt kunnande blir man en mästare på att känna igen olika arter. Det allra bästa sättet att lära sig är att observera fåglarna i naturen under de olika årstiderna. Våren och sommaren är särskilt givande för den som studerar fåglarnas läten.

Med hjälp av ljudfrågesporten här nedan kan du testa hur väl du känner igen de olika arterna. Om du tycker det är svårt att känna igen lätena eller om du vill lyssna på ett läte i taget, kan du göra det genom att lyssna på separata inspelningar av arternas läten.

Välkommen till lätenas värld!

De vanligaste ”viltänderna”

Gräsand

 

Kricka

 

Knipa

 

Bläsand

 

”Havsfåglar”

Alfågel

 

Ejder

 

Skrakar

Storskrake

 

Småskrake

 

Gäss

Sädgås

 

Grågås

 

Kanadagås

 

Bläsgås

 

Vitkindad gås

 

Frågesport om sjöfåglarnas läten (myzef.com)

Skärmdump frånfFrågesport om sjöfåglarnas läten.

 

 

Huvudrubrik: Artkännedom. Underrubriker Biologi, läten, ålder och kön.