Hantering och hygien

Hanteringen av sjöfågelbytet börjar när det har skjutits. Enligt god jägarsed hanteras bytet alltid med respekt och så att det hålls så rent som möjligt hela vägen fram till matbordet. När det gäller att ta ur bytet finns det två metoder. Vissa tar ur fågeln genast medan andra gör det först när jakten har avslutats. Om en fågel har träffats exempelvis i tarmen förstörs köttet snabbt, i synnerhet vid varmt väder. Då är det väldigt otrevligt att hantera fågeln i ett senare skede. På så vis blir slutresultatet åtminstone inte sämre genom att man tar ur fågeln så fort som möjligt efter att den har fällts. Fågeln svalnar också snabbare när luft kommer åt att cirkulera i bukhålan. Oberoende om man tar ur fågeln genast eller först efter avslutad jakt, är det bra att om möjligt använda handskar vid urtagningen och vid övrig hantering. Det lönar sig att alltid ha med engångshandskar i jaktryggsäcken.

Videor om hantering av viltfågel (dreambroker.com):

Mångsidig användning

Man tänker oftast att sjöfågelbytet används genom att det serveras som en smaklig måltid. Men jägaren kan också använda övriga delar av bytet. Av renset får man bra lockbete i fällor för fångst av små rovdjur och fjädrarna kan användas till exempel för tillverkning fiskedrag.

Bekanta dig med Akseli Herlevis recept på tillredning av sjöfågel (s.60) (Lehtiluukku.fi, på finska).

Sjöfågel är en bra råvara för tillredning av utsökt viltmat. Recept finns på Riistaruoka (viltmat) (jahtimedia.fi/riistaruoka, på finska). Flera recept hittar du på internet och i böcker som behandlar viltmat.

Man kan tillreda utsökta smakupplevelser av sjöfåglar, bara man ger matlagningen lite tid och fokus.

Fjädrarna kan användas vid tillverkning av fiskedrag.

När man använder sjöfåglar eller delar av dem ska man emellertid beakta de lagstadgade begränsningarna. Man kan göra fiskedrag för eget bruk av fjädrarna, men om man överväger kommersiell användning måste man iaktta 31 § i jaktförordningen (Finlex.fi/sv):

Handel med vilt

Handel med i Finland jagad kanadagås, sädgås, årta, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, järpe, orre och tjäder samt med identifierbara delar av dessa fåglar och av dem tillverkade produkter är förbjuden.

Om verkställigheten av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem stadgas i 44 § naturskyddslagen (Finlex.fi/sv).

Ytterligare information om flugbindning:  www.perhorasia.fi

Huvudrubrik: Tillvaratagande av byte. Underrubriker: Hantering, Hygien, Noggrann användning.