Byteshanteringen börjar med att det skjutna viltet hanteras med respekt och hålls rent. En bra träff i lungorna eller i området för de stora blodkärlen gör att blodet från musklerna rinner till brösthålan, varvid det inte behövs någon separat stickning. Om träffen är dålig, lönar det sig att sticka bytet omedelbart efter fällningen.

Jägaren tappar ur blodet från älgtjuren.
Stickning av älgtjur. Foto: Hannu Huttu.

Urtagning

Urtagningen bör göras omedelbart på skjutplatsen, för att tarmarna och vommen innehåller mycket bakterier som göra att köttet förstörs. Även om tarmen inte har skadats, tränger bakterierna genom tarmväggarna inom några timmar och sprider sig via bukhålan till köttet.

Man börjar urtagningen genom att öppna bukskinnet från bröstbenet och ända fram till mellanrummet mellan bakbenen utan att söndra bukhinnan. Dra tarmarna ur djuret som ligger på höger sida, så att ändtarmen blir synlig. Mjölka ändtarmen tom från avföring på ett område, som binds till exempel med ett buntband inför kapningen.

Jägaren öppnar bukskinnet.
Urtagning. Foto: Petri Vartiainen.
Tarmarna dras ut djuret.
Djuret vänds på höger sida, varefter tarmarna dras ut. Foto: Petri Vartiainen.

Ju mindre älgen öppnas före transporten från skjutplatsen till vägen, desto renare hålls kroppen. Då kroppen dras lönar det sig att om möjligt använda ett dragunderlag.

Flåning

Använd rena redskap och skyddshandskar vid flåning. Börja flåningen från bakbenen genom att skära upp skinnet ovanför klöven runt underbenet. Öppna brösthuvudet från urtagnings-öppningen fram till spetsen på nedre käken och frambenen från klövens ovansida längs med benets insida fram till bröstbenet.

Flåningen sker genom att dra loss skinnet från musklerna samtidigt som hinnan snittas upp med kniv. Håren får inte vidröra köttet.

Inälvorna förvaras skilt från kroppen. Skinnet lösgörs från huvudet bakom öronen. Före saltningen skärs också benhuden från skinnet.

Från kroppen skär man bort kött som har blivit blodigt och smutsigt på ett tillräckligt stort område runt träffområdet. Frambogarna kan öppnas vid frambenens fäste för att ta bort levrat blod. Skölj vid behov snabb ur den blodiga bukhålan med kallt vatten, men undvik i övrigt att använda vatten.

Hängning

Större hjortdjur hängs enligt tradition flådda, från bakbenen med så kallad hälsenshängning. Hängtiden varierar beroende på förhållandena och djurets ålder. Temperaturen på hängplatsen bör vara mellan plus noll och fem grader. Köttet får inte frysa, eftersom mörningen då avstannar. Hjortdjur kan i optimala förhållanden hängas en till två veckor, i varmare temperaturer endast några dagar.

Älgköttet på bordet.
God hygien och en omsorgsfull styckning av köttet, garanterar att de råvaror som används i matlagningen är läckra. Foto: Marko Mikkola