Vitsvanshjortens betydelse som vilt, har vuxit på ett betydande sätt under de senaste tiotalsåren. Nationellt är vitsvanshjorten Finlands andra viktigaste viltart och på artens kärnområde, är hjorten den viktigaste. Det är viktigt, att hjortstammarna sköts systematiskt för att balansera nyttan och olägenheterna. Av Finlands viltcentral producerat utbildningsmaterial beträffande artens biologi, identifiering av olika djurkategorier vid jakt och för att uppnå vissa mål, ger grundinformation för stamskötseln.

Jaktledarens grundkunskaper, Vitsvansviltets biologi – häfte skapat i kursform.

Vitsvanshjortens biologi -presentation (PDF)

Viltvanshjortets biologi

 

Testa med frågesporten hur väl du kan identifiera åldersgrupper och kön.

https://www.riddle.com/view/411916