Finlands fjärde fågelatlas genomförs 2022–2025 – Delta du också!

Målet med fågelatlas är att kartlägga förekomsten av de fågelarter som häckar i Finland och häckningssäkerheten i 10 x 10 kilometer stora atlasrutor. Fågelatlaskartläggningen stöder de årliga sjöfågeluppföljningarna och ger viktig information om förändringar i fåglarnas häckningsutbredning – traditionellt har observationerna som görs av frivilliga fågelskådare haft en central betydelse i insamlingen av materialet.

Nu utmanas jägarna att delta genom att registrera alla par-, bo-, kull-, spel- och övriga observationer av viltfåglar och icke fredade fåglar i tjänsten Oma riista! Vem som helst kan delta var som helst. Också ”vardagliga sommarstugeobservationer” är viktiga. Ju mer noggrant hela landets 10 x 10 kilometers atlasrutnät kartläggs, desto pålitligare är uppgifterna om fåglarnas häckningsutbredning.

Den 24 maj 2023 ordnade Finlands viltcentral en distansundervisning (på finska) för jägare och andra som är intresserade av fågelatlas. Lyssna på en inspelning av evenemanget via länken nedan, så får du basuppgifterna om fågelatlas och tips på hur man gör observationer och registrerar dem. Utbildningens innehåll finns också som diapresentation (på finska) i nedanstående länk.

https://dreambroker.com/channel/jgwijtt3/x8p4ahqd

Fågelatlas utbildningsinspelning 24.5.2023

Atlas 2023 utbildningspaket (PDF)

Ytterligare information om fågelatlas: https://lintuatlas.fi/

Fågelatlas utskriftstjänst: https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lyssna på Finlands viltcentrals specialplanerare Mikko Alhainens sammanfattning av Fågelatlas (dreambroker.com).

Fågelatlas i korthet, ljudband (på finska)