Allmänt

Jakt på skogshönsfåglar kan tränas på många olika sätt. Olika jaktmetoder är förknippade med olika faktorer att beakta. På den här sidan tar vi upp de centrala säkerhetsaspekterna att beakta vid jakt på skogshönsfåglar. Var särskilt försiktig när du rör dig i besvärliga terrängområden eller till exempel när du korsar ett dike. Avlägsna vid behov patronerna från pipan i sådana situationer. Använd kläder med skyddsfärger, så att andra jägare eller personer som rör sig i naturen lättare ser dig. Också vid jakt med spetshund kan man använda till exempel en orange mössa, och byta till en terrängfärgad när man smyger fram på ett skall.

En tecknad bild av en person som genom kikare iakttar en orre i toppen av ett träd.

Jakt med drevkedja

 • använd synliga orange eller orangeröda kläder (jacka och mössa eller väst och mössa)
 • följ hela tiden med var personen bredvid rör sig och se till att kedjan hålls rak t.ex. genom att vissla
 • håll avståndet till personen bredvid tillräckligt kort, så att du hela tiden kan se personen
 • begränsa kedjans storlek till högst tre personer
 • observera att det också kan finnas andra personer och hundar ute i naturen
 • observera hela tiden den framförliggande terrängen och miljön – identifiera objektet innan du skjuter
 • undvik att skjuta vågräta skott
 • observera också nedslagsplatsen för fåglar som jaktkamraten skjuter – ofta kan den som ser på från sidan se nedslagsplatsen mer exakt än den som sköt fågeln
 • försäkra dig om att det går att få en hund till platsen, om den fällda fågeln inte hittas trots att man söker

Jakt med stötande eller stående hund

 • beakta alltid hunden vid skjutsituationen och följ dess rörelser med din blick, eftersom en hund som rusar efter en fågel snabbt kan komma i skottlinjen
 • använd jaktväst på hunden
 • använd orange eller orangeröda kläder (jacka och mössa eller väst och mössa), i synnerhet om skyttarna är fler än en
 • observera att det också kan finnas andra personer och hundar ute i naturen
 • observera hela tiden den framförliggande terrängen och miljön – identifiera objektet innan du skjuter
 • undvik att skjuta vågräta skott

Toppjakt

 • Skydda gevärspipans mynning, så det inte kommer snö i den. När man avlossar ett skott får det inte finnas någonting i pipan som inte hör hemma där.
 • Transportera vapnet oladdat när du skidar. Ladda först när du observerar fåglar inom synhåll och du börjar smyga fram mot skjutavstånd.
 • Försäkra dig om målet och bakgrunden med kikare innan du skjuter. Kom ihåg att en kulas räckvidd är flera kilometer när man skjuter med gevär.

Fler allmänna säkerhetsanvisningar och fyra absoluta regler för vapenhantering hittar du här: Jaktsäkerhet