Fångstmetoder och fångstredskap

OBS! Härifrån ser du viltarter och noggrannare regional information samt begränsningar (riista.fi/sv).

Med videon kan du bekanta dig med jakt på sjöfågel och vad som ska tas i beaktande i samband med jakten (dreambroker.com).

Vid lockjakt på sjöfågel används pipa, bulvaner och vettar. Du kan bekanta dig närmare med lockjakt genom att titta på videon (dreambroker.com).

 

Användning av hund

Det är alltid önskvärt att använda en apporterande hund vid sjöfågeljakt. Hunden säkerställer att man får tag på bytet (dreambroker.com).

Även stötande hundar används vid jakt på sjöfågel. Bekanta dig med användningen av stötande hundar genom att se videon här invid (dreambroker.com).

Efter ett lyckat viltskott och en av hunden utförd framgångsrik apportering är det alltid ett fint ögonblick när man får ta hand om sin fångst. Men det lönar sig alltid att jaga sjöfåglar måttfullt, i synnerhet arter på tillbakagång. Ett byte som tas tillvara är bättre än flera skadskjutna fåglar som går till spillo. Det rekommenderas starkt att man använder en hund som har skolats i apportering. Den ansvarsfulla sjöfågeljägaren ska sträva efter att ha en hund med sig, eller försäkra sig om att det vid behov går att få en hund till platsen.

Huvudrubrik: Jaktformer. Underrubriker: Fångstsätt och -redskap, Användning av hund.