En jägare siktar på en älg.
Hjortdjuren faller väldigt sällan omedelbart ner på skottplatsen. Det är viktigt, att man iakttar djurets beteende efter att skottet avlossats. Foto: Hannu Huttu

Tecken på träff:

 • Djuret reagerar på träffen genom att rycka till och fly fallande: träffen är sannolikt bra.
 • Djuret kröker ryggen efter träffen: bukskott.
 • Djuret faller men flyr haltande: träff i benen.
 • Djuret faller och ligger kvar: ryggradsträff. Om träffen endast har snuddat vid ryggradens taggutskott, kan djuret hämta sig efter ett ögonblick och därefter fortsätta obehindrat. Ett sådant djur kan vara svårt att spåra. Vid en bra ryggradsträff ligger djuret kvar på skottplatsen.

Eftersök vid skadskjutning:

 • Lägg på minnet i vilken riktning djuret rör sig.
 • Märk ut djurets läge vid skottögonblicket, men undvik att röra vid blodspår.
 • Se till att de andra jägarna håller sig borta från det skadskjutna djurets spår.
 • Meddela jaktledaren om det skadskjutna djuret. Vid jakt på rådjur gör du anmälan till den person som ansvarar för jakten.
 • Jaktledaren tar hand om situationen och ger nödvändiga anvisningar om fortsatta åtgärder. Vid jakt på rådjur kommer du överens med den person som ansvarar för jakten om att skaffa en spårhund till platsen.
Jaktledaren ger instruktioner åt två jägare.
Jaktledaren ger instruktioner om tillvägagångssätt vid händelse av en skadskjutning. Foto: Tero Salmela

Jaktledarens uppgifter:

 • Lugna ner situationen och klargöra läget. Ge det skadade djuret tid att lägga sig ner, varvid möjligheterna att hitta det och ta tillvara bytet ökar.
 • Kontakta en spårhundsförare och kalla denna till platsen.
 • Flytta eller försäkra sig om passkedjans placering: passkedjan ska vara framför det skadade djuret när spårhunden börjar arbeta.
 • Kontakta jakträttsinnehavaren i grannområdet, om det skadade djuret förflyttar sig dit.

Underlätta spårhundens arbete och förbättra möjligheten att hitta djuret:

 • Märk ut skottplatsen noggrant.
 • Ge en noggrann beskrivning av djuret och dess beteende efter skottet.
 • Se till att djuret har getts möjlighet att lägga sig ner.
 • Inled spårningen ungefär 1–2 timmar efter skadskjutningen.
 • Förutom hundföraren följer en eller högst två jägare med.
 • Eftersöket ska inte avslutas förrän man med säkerhet kan konstatera att djuret fortsätter sin färd i livsdugligt skick.