Tre jägare
Foto: Tero Salmela

I de flesta jaktformer är det möjligt för jägaren att öka sin egen synlighet genom att använda varselfärgad klädsel, utan att det nämnvärt stör jaktens framgång. Enklast av allt uppfattar djuren rörelse, så en jägare klädd i varselfärgad klädsel som står stilla blir inte nödvändigtvis upptäckt, om jägaren bara står stilla fram tills det är dags att avlossa skottet.

Vill du sticka ut från mängden och vara synlig för övriga jägare och öka din egen säkerhet? Det lönar sig att tänka över saken utgående från bifogade bilder.

En jägare utan varselfärgad klädsel i diket.
Det är svårt att urskilja en jägare utan varselfärgad klädsel som smälter in i terrängen. Foto: Tero Salmela
I diket en jägare med orangefärgad huvudbonad.
Den orangefärgad huvudbonaden urskiljs på bilden. Användningen av den ökar jägarens säkerhet, därför att andra lättare kan upptäcka att det finns ytterligare en jägare i terrängen. Foto: Tero Salmela
En jägare klädd i orangefärgad huvudbonad och väst i diket.
En orangefärgad väst urskiljs betydligt bättre än enbart en huvudbonad. Nu syns jägaren tydligt. Foto: Tero Salmela
Vid kanten av fältet en jägare iklädd orangefärgad huvudbonad och väst.
Då jägaren kommer upp ur diket, syns hen ännu tydligare. Foto: Tero Salmela
Vid kanten av fältet en jägare med orangefärgad huvudbonad.
Avsaknaden av en orangefärgad väst på jägaren minskar rejält på synligheten för övriga jägare. Foto: Tero Salmela
En jägare utan varselfärger vid kanten av fältet.
En jägare utan varselfärgad klädsel stående vid kanten av fältet syns mycket dåligt mot bakgrunden. Foto: Tero Salmela

Det är bra att veta, att en del människor har olika grader av svårigheter gällande färgseende. Storleken på varselfärgen samt avståndet till objektet inverkar på, hur bra en sådan person urskiljer det varselfärgade objektet. Det är särskilt viktigt, att man i samband med jakt även förutom varselfärgen också använder sig av andra medel för att främja säkerheten. I samband med sällskapsjakt fungerar bland annat olika karttjänster som sådana medel, där alla jägares positioner framkommer. Även i Oma riista -tjänstens kartfunktioner kan föreningen lägga till passplatserna så de blir synliga. Då vet varje jägare var grannpassen finns och hittar exakt till rätt plats med hjälp av gps och utgående från passplatsernas tilläggsuppgifter som är markerade på kartan i Oma riista -tjänsten.

Jaktförordning 22 §

Utrustning som ska användas vid jakt på hjortdjur

Vid jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren ska de som deltar i jakten använda orangeröd eller orange huvudbonad eller ett överdrag av sådan färg och orangeröda eller orange klädesplagg som täcker överkroppen. Den orange eller orangeröda färgen ska täcka minst två tredjedelar av den synliga ytan av klädesplagget och huvudbonaden.

Kravet i 1 mom. gäller dock inte en jägare som jagar i skydd av en konstruktion eller med jaktbåge. 

Ursprung: finlex.fi/sv/