Mer information om olika skeden i hanteringen av fågelvilt hittar du i videorna nedan. I videorna används en gräsand, men samma arbetsmoment ingår också i hanteringen av skogshönsfågel.

Vid byteshanteringen lönar det sig alltid att använda skyddshandskar. Det är bra att ha med sig skyddshandskar i ryggsäcken eller i en ficka, så att de är nära till hands. Om man inte har tillgång till skyddshandskar ska man tvätta händerna ordentligt före och efter byteshanteringen.