Vilttriangelinventering

Vilttrianglar är permanenta inventeringsrutter, som har skapats för att följa upp förekomsten av skogsvilt. En vilttriangel är en liksidig triangel, vars sida är fyra kilometer lång, och den totala inventeringslinjen är alltså 12 kilometer. Trianglarna är de samma år efter år, även om det utförs exempelvis skogsavverkning i området. Vid sommarinventeringen ligger fokus på hönsfåglar och på vintrarna inventeras spåren av däggdjursvilt.

Tecknade silhuetter av människor

Kunskap om viltstammarnas storlekar och variationer är en absolut förutsättning för bl.a. planering av hållbar jaktbeskattning. Långa tidsserier möjliggör förståelsen av djurstammarnas naturliga årsvariation och observation av förändringar på lång sikt. Färska resultat från sommarinventeringarna av vilttrianglar används årligen för fastställandet av jakttiderna för skogshönsfåglar.

Vilttriangelinventeringar är globalt sett en imponerande långtidsserie över variationerna i skogsviltets riklighet! Trianglar har inventerats i Finland sedan år 1988. Ansvarsfulla skogshönsfågeljägare deltar i inventeringarna.

Läs om vilttriangelinventering och inventeringsresultaten:  https://www.riistakolmiot.fi/sv