Identifiering

Identifieringen av sjöfåglar kan indelas i flera fördjupade delar. När man avlägger jägarexamen är det viktigt att lära sig skilja mellan de olika arterna. För den ansvarsfulla fågeljägaren räcker emellertid inte detta, utan man måste studera och träna ytterligare. Fågeljägaren måste känna till de olika arternas biologi, känna igen arterna även på deras läten och dessutom kunna avgöra bytets ålder och kön. På dessa sidor har vi sammanställt utbildningsmaterial för de olika områdena, så att den som fördjupar sina kunskaper i sjöfågeljakt ska hitta dem lättare, allt på samma plats.

Identifiering av gås arter (på finska) (slideshare.net)

 

Identifiering av underarter till sädgås, PDF (på finska, riista.fi)

Guide för identifiering tundra- och taigasädgås

Frågesport

Skärmdump om "sjöfåglar"-frågesport

Skärmdump om "Känner du sjöfåglar"-frågesport

Skärmdump on gäss-frågesport.

Skärmdump från frågesport om Känner du gäss.

Fågeltavlor för artidentifiering:

Fågeltavlorna är pdf-filer, som kan skrivas ut.

Videor:

Litteratur:

Huvudrubrik: Artkännedom. Underrubriker Biologi, läten, ålder och kön.