Se presentationsvideor och lyssna på ljudinspelningar av olika skogshönsfågelarter genom att trycka på videons play-knapp.

Du kan läsa mer om kännetecken och jakttider för olika arter här:  https://riista.fi/sv/vilthushallning/viltstammarna/djuren/honsfaglar/

Tjäder

Artpresentation av tjädertupp.

Ljudinspelning av tjädertuppens läte.

Presentation av tjäderhöna.

Ljudinspelning av tjäderhönans läte.

Tjäderns spår och spillning

Orre

Artpresentation av orre.

Orrtuppens läte.

Orrhönans läte.

Orrens spår och spillning

Järpe

Artpresentation av järpe.

Järpens läte.

Järpes spår och spillning

Dalripa

Artpresentation av dalripa.

Dalripans läte.

Dalripans spår och spillning

Fjällripa

Artpresentation av fjällripa.

Fjällripans läte.