Ansvarsfull sjöfågeljakt

En jägare sätter ut bulvaner vid strandvattnet.
Foto: Tero Salmela

Sjöfågeljakt är en populär jaktform, i vilken det årligen deltar omkring 60 000 jägare i Finland. Anvisningarna för ansvarsfull sjöfågeljakt påminner jägarna om god praxis.

På sommaren, en kvinna med kikare som spanar på våtmarken.
Foto: Antti Saarenmaa

Det är bra att repetera identifiering av sjöfåglar före jaktperioden genom att iaktta fåglar i höstfjäderdräkt. Skjut endast lovliga sjöfåglar som du har identifierat.

En jägare med hörselskydd på öronen som spanar med kikaren.
Foto: Tero Salmela

Då du jagar ska du ta i beaktande säkerhetsavstånden till sommarstugor, bosättning och betande boskap. Ta även i beaktande övriga jägares positioner. Vid populära platser för sjöfågeljakt kan det finnas andra jägare bland vassen vars position du inte känner till. På grund av det ska man undvika skott som riktas lågt eller mot vatten. Det är stor fara för rikoschetter vid användning av ersättande hagel. Man stiger alltid i och ur båten med vapnet oladdat.

En jägare som tränar på skjutbanan med ett hagelgevär i händerna.
Foto: Antti Saarenmaa

Vid sjöfågeljakt skjuter man i regel bytet i flykten. Det här kräver färdighet av skytten att skjuta mot rörligt mål. Det är viktigt att upprätthålla färdigheten genom att öva skytte på skjutbanan före jaktperioden inleds. Det är svårare att bedöma avståndet ovanpå vattenytan än i skogen. Sjöfågeln skjuts enbart på säkra avstånd för dig själv och för de patroner som du använder.

Angående mängde byte använd ditt sunda förnuft. Sjöfågelhonorna är platstrogna häckare, som med stor sannolikhet återvänder till samma vattendrag för att häcka nästa år.

En vorsteh som apporterat gräsandsbytet till jägaren.
Foto: Tero Salmela

Om sjöfågeln du skjuter såras och försvinner i terrängen, gör ditt yttersta för att hitta fågeln.  Använd alltid en apporterande hund vid jakten då det är möjligt. För sällskap/föreningar som inte har hund kan man via Noutajapörssi få hundhjälp.

I lagstiftningen finns det begränsningar för skymningsjakten. Jakten kan börjas tidigast en timme före soluppgången och den ska avslutas senast en timme efter solnedgången.

Hantera bytet på sådant sätt att det kan tillredas till en värdefull viltmåltid. Vid varm väderlek fäst uppmärksamhet vid förvaring av bytet under jakten.

Det behövs frivilliga till den årliga uppföljningen av sjöfågelbestånden. Det tar inte lång tid att skapa en inventeringspunkt och att inventera den, men det är en förutsättning för uppföljning av bestånden.

En jägare som gillrar en direktdödande minkfälla och sätter en fågelvinge som bete.
Foto: Tero Salmela

Genom fångst av små rovdjur kan du bidra till sjöfåglarnas häckningsframgång.

Samla ihop hylsor och övrigt skräp från terrängen och ta det med dig.

Använd ditt förnuft när du delar foton av byten på sociala media. Innan du publicerar tänk på om ditt foto ökar acceptansen för jakt.