Känn det vapen och de patroner du använder

Bekanta dig med ditt vapen och dina patroner på en skjutbana och hemma.

 

Ladda vapnet först på passet

När du stiger i eller ur en båt ska vapnet alltid ha bruten pipa eller öppet lås.

 

Sinnesnärvaro vid skjutsituationen

Beakta alltid andra jägare, motionärer, båtförare, stuginvånare osv.

Skjut inte mot vatten, kom ihåg 45 graders vinkel.

Håll vapnet i lodrät position vid byte av skjutriktning.

Vid skytte från båt krävs extra noggrannhet, se till att beakta båten och omständigheterna.

Det andra skottet ofta det farligaste.

Det kan finnas andra människor i vassen.

Beakta hundar som arbetar i vattnet.

Hagel rikoschetterar mot vattenytan.

 

Särskild noggrannhet avseende bakgrunden bör iakttas vid användning av tunga volframhagel, och vid användning av kulvapen krävs ännu större noggrannhet.

 

Använd skytteglasögon och hörande hörselskydd.