Säkerhet

Iaktta särskild försiktighet och omsorg vid vapenhantering. Ladda ditt vapen först då du är vid passplatsen och ta ur patronerna innan du går från passplatsen. Ta loss magasinet från vapnet eller töm magasinet. Vapnet får inte vara på ryggen då man drar ut det fällda djuret. Rör inte någon annans vapen utan lov. Vapen tas inte in i samlingslokaler, kåtor eller slaktskjul.

En jägare med orangeröd väst och hörselskydd sätter ett laddat magasin i geväret.
Vapnet laddas först på passplatsen och patronerna tas ur geväret då jakten eller drevet har slutat, innan man avlägsnar sig från passplatsen. Orangefärgad klädsel ökar säkerheten. Bild: Tero Salmela

Bär klädsel som syns bra i enlighet med förordningen. Klargör för dig själv grannpassens positioner och vid behov meddela dem din position genom att vinka med handen eller mössan. Passplatser som registrerats i Oma riista tjänsten underlättar lokaliseringen. Säkerhetsfunktionen i hundradarprogrammet visar din position för andra.

Fundera på säkra skjutsektorer redan i förväg. Innan du skjuter, försäkra dig om att skottet inte orsakar fara för människor, hundar eller egendom och att skjutriktningens bakgrund är säker.

Som jaktledare, planera och vägled jakten så att säkerhetsriskerna minimeras. I närheten av livliga trafikleder planera jakten så att djuren inte drivs mot vägen. Placera passplatserna tillräckligt långt bort från vägen, så att jakten inte orsakar fara för andra som rör sig på vägarna eller i skogen.

Med skyltar kan man tillfälligt informera om pågående jakt. Skylten får inte likna ett vägtrafikmärke.

Skjutfärdighet

Öva skytte på både stillastående och rörlig älgfigur. Underhåll och skjut in ditt vapen regelbundet. Lär dig uppskatta avstånd eller använd en avståndsmätare.

Skjut djuret endast då, det finns förutsättningar för en bra träff. Skjut inte i huvudet eller i halsen, undantaget ett avlivningsskott.

Identifiering

En älgtjur och en -ko.
Foto: Asko Hämäläinen

Då en älg närmar sig, iaktta situationen lugnt och identifiera djuret med säkerhet innan skottet avlossas. Var inte girig efter tillfällen att få avlossa ett skott.

Innan du skjuter en älgko, försäkra dig om att hon inte har kalvar med sig.

Jaktledaren och jägarna måste bära sitt ansvar för att en älgko med kalvar inte fälls. Kalvarna är beroende av älgkon under hela första vintern Om det konstateras, att kon har lämnat sina kalvar avsides, rekommenderas att jakten på dessa djur avbryts.

Respektera bytesdjuret

Om det fällda djuret fortfarande är vid liv, avliva det genast då det är möjligt med beaktande av hundens säkerhet, genom att avlossa ett avlivningsskott i nacken.

Fäst uppmärksamhet vid hygienen och tillvaratagandet av skinnen. Låt inte hunden slita i skinnet.

Om en älg har gått genom isen eller sjunkit ner så att den inte kan röra på sig, avbryts jakten och man försöker att hjälpa djuret.

Ta reda på i förväg varifrån man får tag på en spårande hund ifall om en eventuell skadskjutning inträffar. Man måste göra sitt absolut yttersta för att hitta och avliva ett skadat djur. Tidsanvändningen måste beaktas vid planering av jakten. Ett skadat djur kan inte lämnas i skogen.

Relationer

Var en rejäl jaktkamrat och bygg upp en bra vi-anda. Kom överens med markägaren var slickstenar kan placeras, passkonstruktioner och användning av privata vägar. Beakta nötkreatursgårdar och övriga djurgårdar vid planering av jakten. Meddela markägaren om observationer som intresserar hen.

Ta reda på aktuella kontaktuppgifter till grannföreningarnas jaktledare och skapa goda kontakter till grannföreningarna. Kom överens med grannföreningarna om naturliga och praktiska och för jaktens del förnuftiga områdesgränser för jaktområdet.

I älgjakten på de områden som avses i jaktlagen 8 § jagar flera olika sällskap på samma område. Det här förutsätter överenskommelse och kommunikation mellan sällskapen.

Var vänlig och förstående mot övriga jägare och andra som rör sig i naturen.

Talkoarbete och stamuppskattning

Anmäl älgbyten och i samband med jakten gjorda älgobservationer i Oma riista -tjänsten.

Deltag i urtagningen av det fällda djuret, utdragningen av bytet, flåningen och styckningen. Hjälp hundföraren vid behov att söka och ta fast hunden.

Personen använder Oma riista -tjänsten på sin mobiltelefon.

Foto: Tero Salmela

Dimensionering av jakt

Följ de givna urvalsrekommendationerna gällande bytesstrukturen. Följ med jaktens framsteg och förverkligandet av de givna rekommendationerna för beskattningen inom den egna föreningens område och älgförvaltningsområdet.