För skogshönsfågeljakten gäller samma allmänna uppförandekoder som vid övrig jakt. Bland dessa kan nämnas gott uppförande mot andra jägare och personer som rör sig i naturen. Man får inte lämna skräp i terrängen, och därför ska man också samla upp använda hylsor. Genom att skjuta endast vid otvetydiga situationer och på rätt avstånd minskar man risken för skadskjutningar.

En tecknad silhuett av en människa som tar emot en fågel av en hund.

Läs mer om ansvarsfull jakt jakt på skogshönsfåglar. Det är bra att repetera anvisningarna årligen innan jaktperioden för skogshönsfågel börjar.

https://www.riistainfo.fi/sv/ansvarsfull-jagare/ansvarsfull-jakt/skogshonsfageljakt/