Vad bör skogshönsfågeljägaren känna till när jaktsäsongen startar? Hur fastställs jakttiderna årligen? Vilka säkerhetsaspekter bör man beakta? Hur kan man förbättra skogshönsfåglarnas livsmiljöer?

Allt det och mycket annat kan du läsa om här.

Tecknad silhuett av en person som spanar mot himlen.

Tecknad silhuett av hönsfågelungar.