Hunden är både jägarens familjemedlem och en viktig partner vid jakt. En hund kan, beroende på ras och skolning, användas som hjälp vid mycket varierande jaktformer. Till exempel när det gäller att hitta ett skadat vilt är hundens hjälp ofta oersättlig.

I jaktlagen föreskrivs att det alltid krävs jakträttshavarens eller markägarens tillstånd för att hålla en hund okopplad. I jaktlagen föreskrivs också om den tidsperiod hundar ska hållas kopplade och om avvikelser från skyldighet att hålla hundar kopplade som får göras för jakthundar.

Läs mer och se videor om användning av hund vid olika jaktformer.

Vid användningen av jakthundar ska man också beakta vargrisken

 • Vargar försvarar sina revir mot andra vargar och en vargflock kan också uppleva hundar som ett hot.
 • I synnerhet på områden där vargarnas typiska bytesarter har små stammar, ser vargarna hundar som konkurrenter.
 • Vargar är intelligenta och läraktiga djur. Ibland lär vargar eller vargflockar sig att se hundar som lätta byten.
 • Om hundar inte förstår att vara rädda för varg i egenskap av potentiell predator, kan de genom sitt eget beteende exponera sig för angrepp.

För att förebygga hundskador är det viktigt att man är medveten om vargars närvaro i jaktområdet.

 • Ett sätt att minska risken är att förmedla information om vargarnas rörelser till rovdjurskontaktpersonen och till andra jägare.
 • I vargrevir ska man från fall till fall överväga riskerna med användning av jakthundar i synnerhet vid vissa jaktformer.
 • Störst fara löper skällande jakthundar som arbetar självständigt och långt från föraren, såsom drivande hundar, skällande fågelhundar samt ställande älg- och björnhundar.
 • Genom att skydda hunden med olika metoder ger man tilläggstid för ägaren att komma emellan. Sådana metoder är användning av GPS-sändare, skyddsvästar och skyddshalsband, kameror osv.
 • Risken för möte mellan hund och varg är i allmänhet störst i revirområden och deras närhet. Jakthundsförarna är också bekymrade över de vargar som lämnar sina födelserevir vid 1–3 års ålder och strövar utanför de kända revirområdena.
 • Det är skäl att tänka på jakthundarnas säkerhet också på områden där man inte tidigare har gjort vargobservationer.

Innan man släpper hunden lös:

 • Ta reda på vargsituationen i området. På sidorna Luonnonvaratieto som upprätthålls av Naturresursinstitutet kan du kontrollera var vargrevir finns och observationer har gjorts.
 • Innan man släpper hunden lös i skogen på ett nytt område är det skäl att kartlägga färska vargobservationer bland lokalinvånare eller kontakta områdets rovdjurskontaktperson. Försök ta reda på var vargarna rör sig i jaktområdet (t.ex. genom sök och kartläggning av spår). Genom grundligt förarbete kan man undvika att släppa hunden lös på ett område där vargar rör sig.
 • Träna inkallning med hunden för bättre lydnad vid viltarbete. På så vis förbättras hundens säkerhet också i andra situationer.
 • En skyddsväst för hundar ger skydd mot bett om en varg attackerar. Det kan ge ägaren extra tid att komma till hundens undsättning. Observera att en rovdjursväst inte ger fullständig säkerhet.

Under pågående jakt:

 • Håll dig så nära hunden som möjligt och sträva efter att hålla den under uppsikt (använd GPS-anordningar och live-kameror samt lyssna).
 • Reagera snabbt på förändringar när hunden arbetar (hundens ljud, rörelser).
 • Lämna inte hunden att arbeta i skogen i mörkret.