Man ska ta behövliga prov på fällda vildsvin och även göra en lagstadgad fångstanmälan. Om man påträffar ett dött vildsvin ska man göra en anmälan till myndigheterna. Vid händelse av en kollision med ett vildsvin eller om ett skadat vildsvin blir kvar i terrängen efter avslutad jakt, ska man också göra en anmälan till myndigheterna, så att storviltsassistansens verksamhet (SRVA) vid behov kan ta över skötseln av ärendet. I ovan avsedda situationer ger polisen utförligare handlingsanvisningar.

Av infografen nedan framgår det vilka saker man bör beakta vid olika situationer. (på finska)

Klicka här för att ladda ner affischen i större storlek (PDF)

I videorna kan de se hur man hanterar vildsvinsfångst och tar olika prov. Om du är osäker på hur man gör, se videorna via din mobil innan du börjar hantera bytet.

Att flå, salta och stycka (på finska)

Trikinprovtagning (på finska)

ASF-provtagning (livmoder) (på finska)

Till exempel hanteringen av slaktavfall ska tas i beaktande. Det är skäl att ta ASF- och trikinprov av alla fällda vildsvin.

Livsmedelsverkets anvisningar för provtagning och erhållande av belöning (ruokavirasto.fi)

Illustrerade anvisningar för ASF-provtagning (ruokavirasto.fi, PDF)

Laboratorier som utför trikinundersökningar (ruokavirasto.fi)