Fälttriangelinventeringar är en metod som används för områden med övervägande åkerlandskap i södra och västra Finland. Inventeringen ger uppgifter om variationerna och jaktbarheten hos skogsviltstammar som lever i kulturområden. Fälttriangeln är en liksidig triangelformad linje, vars sidor är 2 km långa och totala längd 6 km. Triangeln planeras i terrängen så att ungefär hälften av inventeringslinjen går längs åkrar.

En triangel inventeras under en dag. Inventeringen sker till fots eller på skidor. Eftersom inventeringen är känslig för väder- och snöförhållanden lönar det sig att utföra den så fort som möjligt när förhållandena är goda. Inventeringstiden är mellan den 1 januari och den 5 mars.

Karta med fälttriangeln, vars sidor är 2 km långa.

Arter som inventeras

Snöspår av följande arter antecknas: skogshare, fälthare, ekorre, flygekorre, bisamråtta, varg, räv, mårdhund, björn, hermelin, småvessla, mink, iller, mård, grävling, järv, utter, lodjur, katt, vildsvin, vitsvanshjort, dovhjort, älg och rådjur samt rapphöna, fasan, tjäder, orre, dalripa och järpe. För fåglarnas del registreras och märks ut på kartan också synobservationer utanför inventeringslinjen. Också observerade korpar och duvhökar märks ut på kartan.

Anvisningar för fälttriangelinventeringar (www.riistakolmiot.fi)