Metsästys on Suomessa varsin turvallinen harrastus. Metsästysonnettomuuksia tapahtuu hyvin vähän suhteessa toteutuneisiin metsästyspäiviin. Kuitenkin yksikin onnettomuus on liikaa ja jokaisen metsästäjän velvollisuus onkin noudattaa erityistä varovaisuutta harrastaessaan.

Metsästykseen liittyy oleellisena asiana aseturvallisuus. Sitä käydään läpi perusteellisesti metsästäjätutkintokoulutuksessa ja Metsästäjän oppaassa.

On tärkeää opetella kunnolla neljä turvallisuussääntöä, jotka muistamalla pystytään välttämään aseiden käytöstä aiheutuvat turvallisuusriskit. Kun nämä muistisäännöt opettelee riittävän hyvin harrastusta aloittaessaan, ne muistaa aina myös metsällä ollessaan.

Metsästäjä ylittää piirroskuvassa ojan turvallisesti ojentamalla ensiksi aseen kaverille.
Turvallisuus täytyy huomioida myös vaikeakulkuisessa maastossa liikuttaessa tai ojaa ylitettäessä.

 

Kaikki aseet ovat aina ladattuja

Älä koskaan oleta aseen olevan lataamaton. Tarkasta aseen tila jokaisen käsittelykerran aluksi ja noudata sen jälkeenkin muita sääntöjä.

Älä ikinä osoita aseen piipulla mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua

Aseella saa osoittaa vaan kohteeseen, jonka ampumiseen on henkinen valmius, vaikka sitä ei olisikaan tarkoitus ampua. Tilannetta ei muuta edes se, että ase olisi lataamaton (katso sääntö 1).

Pidä sormi pois liipasimelta

Aseet eivät laukea itsekseen, vaan joku laukaisee ne. Pidä sormi suorana liipaisinkaaren ulkopuolella aina siihen saakka, kunnes näet kohteen tähtäimessä.

Ole varma kohteesta

Älä ammu kohdetta, jota et ole tunnistanut. Varjoa, ääntä tai siluettia ei tule ampua, jos kohdetta ei voi nähdä kunnolla. Käytä katselukiikareita kohteen ja taustan varmistamiseen, jotta kohteen kokonaan läpäisevä luoti tai kohteeseen osumattomat haulit eivät aiheuta vaaraa.

Muita turvallisuusvinkkejä:

  • Ota huomioon asutus ja liikenne, kun metsästät tai ruokit riistaa.
  • Kertaa ensiaputaidot ja pidä metsästäessäsi kaiken varalta mukanasi ensiapupakkausta.
  • Käytä huomiovaatetusta aina, kun se on metsästysmuoto huomioon ottaen mahdollista.
  • Huomioi metsästettäessä myös koirien turvallisuus – käytä koirallasi esimerkiksi liivejä ym. turvallisuutta parantavia apuvälineitä.
  • Vältä ampumasta vaakalaukauksia. Turvalliset ampumakulmat ovat pääsääntöisesti maata ja taivasta kohti.

Tutustu vesilinnustusta koskeviin turvallisuusohjeisiin

Tutustu metsäkanalinnustusta koskeviin turvallisuusohjeisiin