Metsästys on Suomessa varsin turvallinen harrastus. Metsästysonnettomuuksia tapahtuu hyvin vähän suhteessa toteutuneisiin metsästyspäiviin. Kuitenkin yksikin onnettomuus on liikaa ja jokaisen metsästäjän velvollisuus onkin noudattaa erityistä varovaisuutta harrastaessaan.

Metsästykseen liittyy oleellisena asiana aseturvallisuus. Sitä käydään läpi perusteellisesti metsästäjätutkintokoulutuksessa ja Metsästäjän oppaassa.

Oranssiliivinen metsästävä nainen laittaa patruunoilla ladattua lipasta kiinni kivääriin kuulosuojaimet korvillaan.
Etenkin seuruemetsästyksessä ase ladataan vasta passipaikalla. Oranssi vaatetus lisää turvallisuutta myös metsästettäessä sellaisia riistaeläimiä, joiden metsästyksessä sen käyttö ei ole pakollista. Kuulosuojainten käyttö suojaa kuuloa ammuttaessa. Kuva: Tero Salmela.

On tärkeää opetella kunnolla neljä turvallisuussääntöä, jotka muistamalla pystytään välttämään aseiden käytöstä aiheutuvat turvallisuusriskit. Kun nämä muistisäännöt opettelee riittävän hyvin harrastusta aloittaessaan, ne muistaa aina myös metsällä ollessaan.

Kaikki aseet ovat aina ladattuja

Älä koskaan oleta aseen olevan lataamaton. Tarkasta aseen tila jokaisen käsittelykerran aluksi ja noudata sen jälkeenkin muita sääntöjä.

Älä ikinä osoita aseen piipulla mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua

Aseella saa osoittaa vaan kohteeseen, jonka ampumiseen on henkinen valmius, vaikka sitä ei olisikaan tarkoitus ampua. Tilannetta ei muuta edes se, että ase olisi lataamaton (katso sääntö 1).

Pidä sormi pois liipasimelta

Aseet eivät laukea itsekseen, vaan joku laukaisee ne. Pidä sormi suorana liipaisinkaaren ulkopuolella aina siihen saakka, kunnes näet kohteen tähtäimessä.

Ole varma kohteesta

Älä ammu kohdetta, jota et ole tunnistanut. Varjoa, ääntä tai siluettia ei tule ampua, jos kohdetta ei voi nähdä kunnolla. Käytä katselukiikareita kohteen ja taustan varmistamiseen, jotta kohteen kokonaan läpäisevä luoti tai kohteeseen osumattomat haulit eivät aiheuta vaaraa.

Oranssipipoinen metsästävä nainen kiikaroi metsän reunasta kuulosuojaimet korvillaan ja radiopuhelin taskussaan.
Käytä katselukiikareita kohteen tunnistamisessa. Kiikareiden käyttö mahdollistaa ampumataustan havainnoimisen ja turvallisen riistalaukauksen ampumisen. Kuva: Tero Salmela.

Muita turvallisuusvinkkejä:

  • Ota huomioon asutus ja liikenne, kun metsästät tai ruokit riistaa.
  • Kertaa ensiaputaidot ja pidä metsästäessäsi kaiken varalta mukanasi ensiapupakkausta.
  • Käytä huomiovaatetusta aina, kun se on metsästysmuoto huomioon ottaen mahdollista.
  • Kiinnitä huomiota turvallisuuteen myös vaikeakulkuisissa maastonkohdissa tai ojia ylitettäessä. Poista patruuna patruunapesästä turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Huomioi metsästettäessä myös koirien turvallisuus – käytä koirallasi esimerkiksi liivejä ym. turvallisuutta parantavia apuvälineitä.
  • Vältä ampumasta vaakalaukauksia. Turvalliset ampumakulmat ovat pääsääntöisesti maata ja taivasta kohti.
Oranssiliivinen ja -lakkinen metsästäjä nostaa asepussissa olevan aseen hirvitorniin kuulosuojaimet korvillaan.
Passitorniin tai ampumakoppiin kiivettäessä turvallisuutta lisää aseen nostaminen torniin suojuksessa ennen kiipeämistä. Kuva: Tero Salmela.
Oranssiin liiviin ja lakkiin pukeutunut metsästäjä ampuu alaviistoon hirvitornista kuulosuojaimet korvillaan.
Onnistuneen riistalaukauksen ampuminen tornista tai korkeammasta maastonkohdasta alaviistoon on myös turvallista, sillä luoti tai haulit pysähtyvät osuessaan maahan. Kuva: Tero Salmela
Kiikarit, kuulosuojaimet ja kivääri kytiskopin pöydällä.
Vahtimismetsästyksessä tulee aina käyttää katselukiikareita kohteen tunnistamiseen. Kun eläin on tunnistettu ammuttavaksi yksilöksi, vasta sen jälkeen se otetaan tähtäimeen aseen kiikarista katsoen. Kuulosuojainten käyttö on välttämätöntä erityisesti kopista ammuttaessa. Kuva: Tero Salmela
Metsästäjä, oranssi lippalakki, ase selässä aserepussa. Metsästäjä kiikaroi polviasennossa.
Aserepun käyttö sopii moneen metsästysmuotoon. Asetta tulee kuitenkin kuljettaa repussa lataamattomana. Kuva: Mirja Rantala
Metsästyksenjohtaja osoittaa ampumasektorin toiselle metsästäjälle. Taustalla talo.
Hirvieläinten metsästyksessä kiinnitetään erityistä huomiota turvallisen ampumasektorin huomioimiseen. Sama velvollisuus on kuitenkin jokaisella metsästäjällä kaikessa metsästyksessä. Kuva: Tero Salmela

Tutustu vesilinnustusta koskeviin turvallisuusohjeisiin

Tutustu metsäkanalinnustusta koskeviin turvallisuusohjeisiin

Tutustu turvallisuusohjeisiin, jotka käsittelevät metsästyskoirien käyttöä susialueilla